De jyske fodboldklubber skal stemme om i alt 14 forslag på DBU Jyllands delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 9. januar 2021.

I forhold til sidste års delegeretmøde er der stort set tale om en halvering af forslagsantallet, men sædvanen tro spænder forslagene fortsat vidt – både rent emne- og holdningsmæssigt.

Forslagene er i første omgang blevet behandlet på de fire regionale årsmøder i november og december, men for at kunne træde endeligt i kraft skal de vedtages på delegeretmødet.


Otte klubforslag er til behandling
Forslagspakken på regionernes årsmøde i november bestod af i alt 12 forslag, hvilket er blevet øget en smule til 14, som ligger på eksamensbordet til delegeretmødet.

Fra Holtet IF lyder forslaget at udvide fleksibilitetsreglen om fri benyttelse af op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold til flere serierækker, mens Hornslet IF ønsker samme regel udvidet til ungdomsrækkers laveste niveauer. 

Et par klubber har også arbejdet med reglerne for at blive 'spillet fri', og de er enige om at foreslå mere lempelige regler for spilleranvendelse mellem klubbens hold. IF Lyseng foreslår en ny formulering af scenarierne for seniorspillere og at alle ungdomsspillere spiller frit, dog. max. én kamp pr. spilledag. Vadum IF stiller et lignende forslag, dog ikke med den særlige fritstillelse af ungdomsspillere.

Midtjyske Gødvad GIF foreslår at lempe reglerne for holdkort i det laveste niveau hos både ungdom og senior.

Løsning IF ønsker at afklare og gerne lempe vilkårene for aldersdispensationer i børne- og ungdomsrækker, mens Skovsgaard Boldklub stiller forslag om toårige årgange hele vejen op gennem børne- og ungdomsrækkerne.

Endelig foreslår Føvling/Stenderup UI at vende tilbage til før 1. juli 2017, hvor man ikke måtte sætte en ny/anden spiller på banen, når en spillers tidsbegrænsede straf for andet gule kort i samme kamp var udstået.

Skal Serie 6 sendes ud i mørket?
Corona-situationen har medført en risiko for et decideret blodbad af et nedrykningsscenarie for stort set samtlige serierækker til sommer. DBU Jylland har været i tænkeboksen for at finde løsningsmodeller. Derfor er seniorudvalget barslet med et forslag om en ny seniorstruktur fra sommer med bl.a. en ekstra Jyllandsseriepulje og med afskaffelse af Serie 6.

Et forslag fra DBU Jyllands ungdomsudvalg om en landsdækkende U16 pigerække beskrives som et afgørende element, der skal styrke talentudviklingen for landet dygtigste piger gennem bedre matchning. Forslaget vil have konsekvenser og kræve tilpasninger ned gennem DBU Jyllands øvrige U16 pige-rækker, idet ansøgningskravet til U16 Piger Liga 1 bortfalder, og der vil være fri tilmelding til Liga 1 og 2.

DBU Jyllands bestyrelse er betænkelig ved den praktiske udfordring i sidste spillerunde, hvor så mange kampe flyttes til lørdag, at der ikke kan skaffes nok kvalificerede dommere. Derfor foreslås en ny formulering for kampflytninger i sidste spillerunde. Derudover er der kigget på ligestillingen mellem hjemme- og udehold i forbindelse med fristerne for kampflytning af første spilledag i en turneringshalvdel.

Den store reform af lokalunionernes paraply, DBU Bredde, er blevet forsinket som følge af bl.a. corona-situationen. Konsekvenserne heraf informerer DBU Jyllands bestyrelse om, ligesom det foreslås at fortsætte turneringssamarbejdet med DBU Fyn, indtil reformarbejdet er i mål.

Oversigt over de 14 forslag:

Forslag (se alle forslag samlet her) Forslagsstiller
Forslag 1 DBU Bredde Vest - fusion mellem DBU Jylland og DBU Fyn DBU Jylland
Forslag 2 Turneringssamarbejde med DBU Fyn DBU Jylland
Forslag 3 Holdkortfleksibilitet i laveste niveau Gødvad GIF
Forslag 4 Turneringsbestemmelser for herreseniorturneringen DBU Jylland
Forslag 5 Kampe i sidste spillerunde DBU Jylland
Forslag 6 Fleksibilitetsregel i flere seniorrækker Holtet IF
Forslag 7 Fleksibilitetsregel i laveste ungdomsrækker Hornslet IF
Forslag 8 Aldersdispensation: Præcisering af regler/rammer Løsning IF
Forslag 9 Landsdækkende turnering for U16 Piger DBU Jylland
Forslag 10 Toårige årgange i børn og ungdom Skovsgaard Boldklub
Forslag 11 Op- og nedrykning af spillere: Mere fleksibilitet IF Lyseng
Forslag 12 Op- og nedrykning af spillere: Flere muligheder for at 'spilles fri' Vadum IF
Forslag 13 Konsekvens af andet gule kort Føvling/Stenderup UI
Forslag 14 Frister for flytning af kampe DBU Jylland


Tilmelding:

Der er åbent for tilmelding til DBU Jyllands delegeretmøde. Sidste frist er den 28. december 2020.

Tilmelding kan ske her, hvor man også kan finde øvrigt relevant information om arrangementet.

Læs også:
Alt om delegeretmødet