Onsdag aften er Region 4 vært ved årets første regionale årsmøde, og i løbet af de kommende to uger følger de øvrige regioner efter.

Knap 40 klubber har tilmeldt sig Region 4’s årsmøde i Skærbækcentret, hvor der er flere vigtige emner på dagsordenen.

Blandt andet skal der igen i år uddeles en række priser: 

  • ”Gør en forskel-prisen” (gik sidste år til Jytte Hansen fra Rødekro IF)
  • Region 4’s Initiativpris (gik sidste år til Daniel Moshav fra Glejbjerg SF)
  • ”Årets Fodboldklub i Region 4” (gik sidste år til Billund IF)

Derudover vil DBU Jylland Region 4 - ligesom de øvrige regioner - for første gang kåre årets breddedommer. Det sker for at sætte fokus på dommerens store betydning.

Man kan finde en oversigt over de tilmeldte klubber her.

Forslag om turneringsændringer

Traditionen tro skal de fremmødte klubber drøfte en lang række forslag til ændringer af DBU Jyllands regler og turneringer.

Blandt andet fra den lokale klub, Dybbøl UI, der foreslår, at det skal være muligt for en klub at få en dispensation til at spille ulovligt på laveste niveau i 11-mands i ungdom. Dispensationen skal kunne gives til hold, hvor det ikke ellers er muligt at samle nok spillere til et hold.

I alt 27 forslag skal behandles på årsmøderne – 14 er fremsat af klubberne og 13 fra DBU Jylland. Forslagspakken indeholder oplæg til flere markante ændringer. Blandt andet:

  1. Indførelse af en solidarisk uddannelsespulje
  2. Afskaffelse af 10 minutters-udvisningen i de øverste serierækker og U19 Drenge Liga 1
  3. En ændret turneringsstruktur for kvinderne
  4. Afskaffelse af U16 Drenge-rækken og delvist U16 Piger-rækken

Alle 27 forslag kan ses i fuld ordlyd på DBU Jyllands hjemmeside.

Årsmøde i Aalborg på torsdag

På torsdag er det Region 1’s tur, når de nordjyske klubber samles til årsmøde på Aalborg Portland Park.

Her vil der også blive uddelt priser til lokale frivillige og ildsjæle.

Og de nordjyske klubber har været særdeles flittige til at fremsætte forslag i år.

Støvring IF foreslår afskaffelse af playoff-kampene i DBU Jyllands herresenior-rækker. Klubben anfører, at for mange af playoffkampene afgøres på, om det ene hold mangler den bedste spiller eller ej.

Støvring IF foreslår også afskaffelse af midtvejsombrydningen i både ungdom og senior, fordi det efter klubbens opfattelse besværliggør en langsigtet planlægning for såvel kampfordelere, trænere som spillere, ligesom samme klub ønsker at nedlægge U16 Drenge-årgangen som selvstændig årgang.

I stedet skal U17 Drenge-rækken igen blive en to-årig årgang. Klubben argumenterer med, at U17 Drenge-rækken som selvstændig årgang er for udfordret af afgangen af spillere fra klubberne til efterskolerne.

For at kunne træde i kraft skal forslagene endeligt vedtages på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2020.

Ny kandidat til bestyrelsen

De fremmødte klubber skal på mødet vælge fire medlemmer til Region 1’s bestyrelse. 

Karsten Elkjær, Jørgen Staun og Claus Fallingborg er alle villige til genvalg. Samtidig har regionen ønske om at udvide bestyrelsen med en person med særlig fokus på pigefodbolden.

Derfor opstiller regionsbestyrelsen Gitte Sørensen til denne post.Hun er pige-/kvindekoordinator og bestyrelsesmedlem i Brønderslev IF og er allerede meget aktiv i DBU Jylland på pigeområdet, bl.a. formand for Region 1s pigevisionsgruppe.

Region 1 forventer mellem 120 og 150 deltagere på årsmødet. Man kan finde en foreløbig oversigt over de tilmeldte klubber her:

https://dbujylland.dk/regioner/region-1/moeder/aarsmoede/aarsmoede-deltagerliste/

Din klub kan også stadig nå at tilmelde sig til de regionale årsmøder.

Det kan man gøre her.