MENU

Region 3 rokerer på formandsposten

Bent Villumsen har valgt at trække sig som formand for Region 3 på grund af sygdom. I stedet træder den hidtidige næstformand, Claus Warming, ind på posten. Den midlertidige ordning vil være gældende indtil årsmødet i november, hvor en ny formand formelt skal vælges.
Claus Warming, Kolding (billedet), har sagt ja til at udskifte næstformandsposten med posten som formand for DBU Jylland Region 3. Den midlertidige ordning vil være gældende indtil årsmødet i november, hvor en ny formand formelt skal vælges.

Som formand for Region 3 vil Claus Warming stå i spidsen for regionsbestyrelsen. Derudover vil han bl.a. deltage på DBU Jyllands bestyrelsesmøder samt på regionformandsgruppens møder.

Baggrunden for rokeringen er, at Bent Villumsen med øjeblikkelig virkning har valgt at trække sig som regionsformand på grund af sygdom. Bent har dog heldigvis sagt ja til at fortsætte som ordinært medlem af bestyrelsen og rådgiver for Claus Warming, hvilket bl.a. har været et rigtig stort ønske for de øvrige medlemmer af regionsbestyrelsen.

Bent har ved samme lejlighed trukket sig fra formandsposterne for Region 3’s børnegruppe samt arbejdsgruppen vedr. børne-træner-seminarer under DBU Jylland Uddannelse.

Der vil snarest blive udpeget nye formænd for disse grupper.


Log ind