Økonomisk status for jysk fodbold

Økonomiansvarlig i DBU Jylland, Hans Mogensen, kan præsentere et underskud på 408.278 kr. for regnskabsåret 2017/2018 på delegeretmødet i Herning. Her kan du finde den fulde skriftlige økonomiberetning, som vil blive suppleret af en mundtlig orientering på delegeretmødet.

Foto: Sidsel Reitz Krarup

DBU Jylland vil vanen tro fremlægge sit regnskab, når de jyske fodboldklubber samles til delegeretmøde i Herning lørdag den 5. januar 2019.

Og trods et underskud betegnes årets resultat som tilfredsstillende af DBU Jyllands bestyrelse.

”Dette hænger sammen med, at afvigelsen primært bunder i en administrativ fejlbudgettering, som har baggrund i en periodiseringsforskydning på dommerområdet i et tidligere regnskabsår. Vi mangler således indtægter på omkring 250.000 kr. i forhold til det budgetterede. Herudover har der på dommerområdet været et merforbrug på omkostningerne på ca. kr. 200.000. Det forklarer egentlig hele underskuddet”, skriver økonomiansvarlig Hans Mogensen i sin beretning, som nu kan findes her på hjemmesiden.

”Det væsentligste er imidlertid, at regnskabet som helhed er udtryk for en generel sundhed i organisationens aktiviteter samt en ansvarlighed i omkostningsstyringen, hvilket efter vores opfattelse er tilfældet”, tilføjer Hans Mogensen.

Resultatet skal ses i forhold til en samlet omsætning på over 65,6 millioner kr.

I sin beretning berører Hans Mogensen endvidere emner som udviklingen i turneringerne, det generelle omkostningsniveau samt driften af DBU Hotel og Kursuscenter i Tilst.

Her kan du finde det samlede regnskab for DBU Jylland for 2017-2018.

Læs også:


Alt om DBU Jyllands delegeretmøde 2019

Log ind