Klubberne bakker op om ekstra ombrydning

Efterårets forsøg med ekstra ombrydning i DBU Jyllands regionale børnerækker bliver generelt evalueret positivt af klubberne. Flertallet mener, at kampene blev mere jævnbyrdige efter ombrydning. Men der er også plads til forbedring.For at skabe bedre matchning er børnerækkerne blevet ombrudt en ekstra gang i efteråret. Foto: Henrik Bjerregrav

I efteråret har DBU Jyllands fire regioner afprøvet en ny turneringsstruktur med ekstra ombrydning af puljerne i U8 til U12 midtvejs i turneringen.

Baggrunden for forsøgsordningen er en indstilling fra DBU Jyllands børneudvalg fra november 2017 om bedre matchning for alle i børnefodbolden.

Regionerne har nu evalueret ændringen. 734 spørgeskemabesvarelser, dialogmøder samt resultaterne af efterårets kampe i ombrydningsrækkerne giver et solidt grundlag at arbejde videre med, så turneringen kan gøres endnu bedre til foråret.

Flertal oplever flere jævnbyrdige kampe
Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er der overordnet set en positiv holdning til den ekstra ombrydning. 

Et flertal i både DBU Jylland Region 2, Region 3 og Region 4 synes, at kampene er blevet mere jævnbyrdige efter ombrydning. I Region 2 og Region 3 svarer knap 60 procent 5 eller 6 (på en skala hvor 6 er bedst) til det spørgsmål. Medregner vi de, der har svaret 4, ligger fordelingen på 75 procent begge steder. I Region 4 svarer 48,4 procent 5 eller 6, mens knap 20 procent giver karakteren 4.

I Region 1 er besvarelserne af mere blandet karakter, og faktisk giver hver femte kun karakteren 1, når det kommer til matchningen efter midtvejsombrydning. Det ses da også i den nordjyske kampstatistik, at ombrydningen resulterede i færre jævnbyrdige kampe. 

Informationen skal være bedre
Generelt set foretrækker flertallet af de adspurgte ombrydning frem for at kende kampprogrammet fra starten af sæsonen. I alle regioner svarer mere end 50 procent 5 eller 6 på spørgsmålet.

Men undersøgelsen viser, at informationsniveauet og kørselsafstande spiller ind. Mange svarer, at de gerne vil kende kampprogrammet i bedre tid – dvs. ikke først efter ombrydningen. Og selv om mange er villige til at køre længere for mere jævnbyrdige kampe, er besvarelserne også her blandede.

Der tegner sig således et billede af, at der i fremtiden skal gøres endnu mere for at informere alle berørte personer (trænere og forældre), og at DBU Jylland i bestræbelsen på at lave jævnbyrdige kampe fortsat skal tage stort hensyn til kørselsafstande.

Arbejdet fortsætter
I de kommende måneder arbejdes der videre med, hvordan der kan laves bedre matchning i børnefodbolden. 

Ombrydningsrækkerne vil blive taget op på de kommende kampfordelermøder i januar 2019, og til februar mødes DBU Jyllands centrale og regionale børneudvalg for at følge op frem mod forårssæsonen.

Region 1’s børnegruppe har allerede – på baggrund af resultaterne i efteråret og undersøgelsen – besluttet, at der ikke laves ekstra ombrydning midt i forårsturneringen.


FAKTA
DBU Jyllands regioner har samlet modtaget 734 spørgeskemabesvarelser:
  • Region 1: 61
  • Region 2: 201
  • Region 3: 347
  • Region 4: 124
Det er forskelligt fra region til region, i hvilke rækker der har været lavet ekstra ombrydning, fordi det afhænger af antallet af tilmeldte hold:
  • Region 1: U8 og U11 Drenge
  • Region 2: U8-U12 Drenge
  • Region 3: U8-U12 Drenge og U8-U12 Piger
  • Region 4: U8-U12 Drenge

Log ind