Hvem er på valg i Herning 2019?

De jyske klubber skal vælge tre medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse, tre medlemmer til Disciplinærudvalget og tre medlemmer til Appeludvalget på delegeretmødet i Herning den 5. januar 2019. Her kan du se, hvem DBU Jylland indstiller til de forskellige organer.


De jyske klubber skal vælge tre medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse på delegeretmødet i Herning. Bl.a. er næstformand, Ole Ladefoged, klar til en ny tørn på posten. (Foto: Foto: Sidsel Reitz Krarup)Når de jyske fodboldklubber samles til delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 5. januar 2019, skal de bl.a. vælge tre medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse.

Posterne som næstformand, økonomiansvarlig og ordinært bestyrelsesmedlem er i henhold til lovene på valg.

DBU Jylland indstiller følgende kandidater:

Næstformand:
Ole Ladefoged, Varde (villig til genvalg)

Økonomiansvarlig:
Hans Mogensen, Kristrup (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem:
Peter Tornbo, Lemvig (villig til genvalg)

De jyske klubber kan naturligvis opstille andre kandidater.

Bestyrelsens øvrige medlemmer


Formand, Bent Clausen og bestyrelsesmedlem Lars Olesen er ikke på valg i 2019, idet de blev valgt for en to-årig periode i 2018, mens bestyrelsens sidste fire medlemmer, regionsformændene, bliver valgt på de regionale årsmøder i november.

Det drejer sig om: Kristian Nørgaard Thomsen (Region 1), Johanne Berg (Region 2), Claus Warming (Region 3) og Jens Christian Hansen (Region 4).

Kandidater til Appeludvalget

Der skal også vælges medlemmer til DBU Jyllands Appeludvalg, som er ankeinstans for disciplinærsager.

Udvalget består af tre medlemmer, og DBU Jylland opstiller:

• Tommy Olesen, Aalborg (villig til genvalg)
• Eigil Pedersen, Herning (villig til genvalg)
• Lars W. Knudsen, Randers (villig til genvalg)

Appeludvalget har i 2018 behandlet og truffet afgørelse i 23 sager.

Kandidater til Disciplinærudvalget


De jyske klubber skal på delegeretmødet også vælge tre medlemmer til DBU Jyllands Disciplinærudvalg.

DBU Jylland indstiller følgende tre personer:

• Kristian Nørgaard Thomsen, Frederikshavn (villig til genvalg)
• Christian Fynsk, Aalborg (villig til genvalg)
• Jens Christensen, Spjald (villig til genvalg)

Disciplinærudvalget har i 2018 behandlet og truffet afgørelse i 1289 sager.

DBU Jyllands medlemmer af DBU's repræsentantskab

De fire regionsbestyrelser og DBU Jyllands regionale årsmøder har i november valgt DBU Jyllands medlemmer af dansk fodbolds øverste lovgivende organ, DBU's repræsentantskab, til perioden 2019/2020.

De valgte personer i regionerne udgør sammen med medlemmerne af DBU Jyllands bestyrelse samt en enkelt person udpeget af DBU Jyllands bestyrelse de i alt 33 repræsentanter, som DBU Jylland p.t. råder over (afhængig af de forskellige lokalunioners medlemstal).

Bent Clausen er som næstformand i DBU valgt direkte ind i repræsentantskabet.

DBU's Repræsentantskab mødes næste gang i begyndelsen af marts 2019 i Horsens.

De jyske repræsentanter er:

• Anne Andersen
• Brian Christiansen
• Claus Behrndt
• Claus Fallingborg
• Claus Warming
• Hans Mogensen
• Henrik Flensborg Hansen
• Henrik Sloth
• Jens Christian Hansen
• Johanne Louise Møller Berg
• John Møller Pedersen
• Johnny Krogh Hansen
• Jørgen Rasmussen
• Jørgen Staun
• Karsten Elkjær
• Kenneth Nielsen
• Kim Glad Andersen
• Kristian Nørgaard Thomsen
• Lars Olesen
• Lene Bengtsson
• Lise-Lotte Klinge
• Michael Koch
• Mogens Hansen
• Morten Møller Pedersen
• Morten Rask Thomsen
• Ole Ladefoged
• Peter Tornbo
• Poul A. Overgaard
• Rasmus Johansen
• René Nørgaard Johansen
• Søren Juul Jensen
• Søren Larsen
• Torben Nielsen

Læs også:


Alt om DBU Jyllands delegeretmøde 2019Log ind