MENU

Ny struktur for U13 Drengene fra efteråret

Efter sommerferien indføres en ekstra ombrydning i U13 Drenge Liga 1 og Liga 2 allerede efter fem spillerunder. Den skal være med til at sikre en bedre matching for både de bedste og de næstbedste hold.

Ny U13 turneringsstruktur
FAKTA: Sådan er principperne i den nye centrale U13 Drenge-turnering, som træder i kraft fra efterårssæsonen 2018. Bemærk, at da der er fri tilmelding, er antallet af hold på de forskellige niveauer naturligvis afhængig af antallet af tilmeldinger samt antallet af godkendte A- og B-licensklubber. Det ligger dog fast, at der efter første ombrydning i september skal være 24 hold i Liga 1A og 32 hold i Liga 1B. Bemærk at ovenstående model er udarbejdet på baggrund af tilmeldingstallene fra efteråret 2017.


Når fodbolden sparkes i gang igen efter sommerferien, introducerer DBU Jylland samtidig en justering af strukturen i U13 Drengenes centrale turnering.

Formålet er at skabe en bedre turnering med mere jævnbyrdige kampe allerede fra turneringsstart.

U13 turneringen vil blive udbudt i fire niveauer, fra Liga 1 til Liga 4, og der vil være fri tilmelding til alle niveauer.

To underniveauer i Liga 1

Når tilmeldingsfristen er udløbet, og DBU Jylland har overblik over de tilmeldte hold, opdeles Liga 1 som noget nyt i to underniveauer (Liga 1A og Liga 1B). Liga 1A er for A- og B-licensklubberne, mens Liga 1B er for de resterende tilmeldte hold i Liga 1.

I både liga 1A og liga 1B inddeles holdene i 6-holds puljer, og der afvikles en enkeltstående turnering, altså fem kampe.

Herefter, på et tidspunkt i september, ombrydes turneringen.

Alle hold fra Liga 1A indplaceres på øverste niveau, mens holdene i Liga 1B bruger den første turnering til at spille om at blive indplaceret på øverste niveau - altså Liga 1A.

Hvis man tager udgangspunkt i tilmeldingerne fra efteråret 2017, ville der ved turneringsstart være 43 hold tilmeldt Liga 1 (se modellen øverst). Efter den første ombrydning ville Liga 1A bestå af de p.t. 13 DBU-godkendte A-og B-licensklubber og 11 oprykkere fra Liga 1B – altså 24 hold i alt.

Muligheder for alle

Med den nye struktur har alle tilmeldte hold til Liga 1 – og altså ikke kun licens-klubberne - mulighed for at spille sig op på øverste niveau.

Men samtidig skal den ændrede struktur gerne sikre en bedre kvalitet i turneringen ved at kun de absolut bedste IKKE-licensklubber kommer til at spille i Liga 1A resten af efteråret.

Hidtil har der bl.a. i nogle kampe på øverste niveau i U13-rækken været meget store sejre og nederlag, hvilket ikke fremmer udviklingen af spillerne.

De klubber fra liga 1B, som ikke rykker op i Liga 1A, fortsætter efter midtvejs-ombrydningen i liga 1B. Her ombrydes Liga 2 ligeledes, så de bedste herfra rykker op i liga 1B. Liga 2 starter således også ud i puljer á 6 hold, og afvikler som liga 1A og 1B også en enkeltstående turnering.

Fra 8:8 til 11:11 i vinterpausen

I vinterpausen ombrydes alle niveauer, og vi udvider i foråret 2019 til 5 niveauer. Her skiftes der også spilleform fra 8:8 til 11:11 som tidligere.

Der vil også i foråret 2019 være 24 hold på øverste niveau. Først ved overgangen til U14 reduceres antallet af hold på øverste niveau til 16.

En klub/et samarbejde kan max. deltage med et hold i liga 1A og et hold i liga 1B før den første ombrydning i efteråret. Efter den første ombrydning midtvejs i efteråret kan en klub/et samarbejde max. deltage med et hold i liga 1A og max to hold i liga 1B.

Log ind