MENU

Årsmøder: Åbent for tilmelding nu

Skal din klub have indflydelse på, hvordan DBU Jyllands turneringer bliver i fremtiden? Så gælder det om at være til stede på de regionale årsmøder i november. Der er åbent for tilmelding nu.Til november kan din klub være med til at sætte pejlemærkerne for fodbolden i Jylland, når DBU Jylland er vært ved de regionale årsmøder i Aalborg, Aulum, Brædstrup og Ribe.

Der er åbent for online tilmelding nu (se links nederst i teksten).

Hvad sker der på møderne?

De regionale årsmøder fungerer først og fremmest som forberedelse til DBU Jyllands delegeretmøde i januar. Det er nemlig på disse møder, at alle indkomne forslag til ændringer af bl.a. DBU Jyllands turneringer og regler drøftes for første gang.

Den endelige behandling sker på delegeretmødet i Herning lørdag den 7. januar 2017.

Den 15. september var sidste frist for klubberne til at indsende forslag til DBU Jylland. Her kan du finde en foreløbig oversigt over de forslag, som er kommet ind. Alle forslag vil blive offentliggjort i fuld ordlyd her på hjemmesiden senest den 1. november.

De nævnte klubforslag vil også blive suppleret med forslag fra DBU Jylland. Formentlig bl.a. oplæg til en reformering af hele dispensations-området.

Hvorfor er det vigtigt at deltage på årsmøderne?

For at have stemmeret på delegeretmødet i januar skal klubben have deltaget på det regionale årsmøde.

Derudover er de regionale årsmøder et godt sted at netværke med andre klubledere og opsamle forskellige informationer fra fodboldens verden.

Hvem kan deltage?

Enhver forening, der har tilmeldt sig til møderne i henhold til indkaldelsen, har indtil to stemmer, men må i øvrigt være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere.

En ny indmeldt forening opnår først stemmeret på de regionale årsmøder efter at have deltaget i og gennemført mindst én turnering.

De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således:

DBU Jylland Region 1

Onsdag den 23. november
Nordjyske Arena
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 2

Onsdag den 16. november
Aulum Fritidscenter
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3


Mandag den 28. november
Pejsegården, Brædstrup
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 4


Tirsdag den 22. november
Ribe Fritidscenter
Sportsvej 8, 6760 Ribe
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

Sidste frist for rettidig tilmelding er den 10. november.

Tilmelding til Region 1’s årsmøde
Tilmelding til Region 2’s årsmøde
Tilmelding til Region 3’s årsmøde
Tilmelding til Region 4’s årsmøde


Tekst og foto: DBU Jylland Kommunikation


Log ind