Samarbejde mellem kommunen og DBU Jylland – hvordan kommer vi i gang?

Kommune Teamet 2021

DBU Jyllands kommuneteam består fra venstre af: Anders Østergaard, Mike Winther, Jacob Ebsen Madsen, Ronnie Reifling og Henrik Sørensen. Foto: Bob Gisselmann

 

Af: Marie Lauridsen, DBU Jylland Kommunikation

Der er forskellige veje at gå ad for at nå i mål med en velfærdsalliance mellem en kommune, DBU/DBU Jylland og de lokale klubber.

En velfærdsalliance er den overordnede betegnelse for sådan et samarbejde, men udmøntningen af en formel aftale kan ske på et hav af måder. Det kan du læse mere om her.

- Der findes ikke en standard eller skabelon for, hvordan alliancen kommer i stand, da ethvert samarbejde mellem en kommune og DBU/DBU Jylland tager udgangspunkt i lokale forhold, siger Jacob Ebsen Madsen, chef for Kommune & Samfund i DBU Jylland.

Initiativ fra klub, kommune eller DBU
Initiativet til en velfærdsalliance kan ske både bottom up, top down eller noget midtimellem. De lokale fodboldklubber kan have et ønske om et endnu tættere samarbejde med kommunen, f.eks. omkring særlige indsatser og målgrupper.

Andre gange starter dialogen med en kommunal embedsmand i f.eks. Kultur- & Fritidsforvaltningen, og så vokser samarbejdet derfra.

DBU’s formand Jesper Møller mødes løbende med borgmestre i fodboldsammenhænge, hvor en uformel snak om værdien i en Velfærdsalliance kan resultere i et formelt møde mellem borgmester, DBU-formand samt relevante kommunale embedsmænd og personer fra DBU/DBU Jylland, og så vokser en aftale derfra.

Vil din kommune høre mere om værdien af en velfærdsalliance?

 

Samarbejde baseret på kommunens fokusområder
Fra dialogen om en velfærdsalliance starter til underskrivelse af en formel aftale, vil der være en række møder, hvor mange emner kan sættes i spil. Samarbejdet skræddersys ud fra den pågældende kommunes interesser, perspektiver og behov, samt ud fra de lokale fodboldklubbers ønske om indhold og involvering.

Alle parter skal tilgodeses i samarbejdet og drage nytte af det Jacob Ebsen Madsen, chef for Kommune & Samfund i DBU Jylland

Til sidst formaliseres samarbejdet med beskrivelse af en række indsatsområder, og alliancen underskrives normalt af kommunens borgmester og andre involverede kommunale politikere samt DBU/DBU Jylland-politikere, f.eks. DBU-formand Jesper Møller og DBU Jylland-formand Bent Clausen. Underskrivningsseancen foregår ofte i en lokal fodboldklub som et hyggeligt socialt arrangement med deltagelse af lokal presse.

Typisk vil den kommunale tovholder i samarbejdet komme fra Kultur & Fritids-forvaltningen, men DBU/DBU Jylland samarbejder med alle afdelinger i en kommune. Det afhænger af den konkrete indsats i den pågældende kommune og kan bl.a. også sagtens have beskæftigelse, børn og unge eller sundhed som omdrejningspunkt. Mange gange bidrager DBU/DBU Jylland til samarbejde på tværs af forvaltninger.

Alle parter tilgodeses
Inddragelsen af kommunens fodboldklubber er afgørende for velfærdsalliancens succes, fordi det er foreningerne, der vil være udførende på en stor del af de praktiske tiltag. Hvis f.eks. flere idrætsaktive ældre er en del af aftalen, skal klubberne kunne løfte denne opgave. Et centralt element i velfærdsalliancer omhandler klubudvikling, så fodboldklubberne kan løfte opgaverne i en velfærdsalliance.

- Alle parter skal tilgodeses i samarbejdet og drage nytte af det, understreger Jacob Ebsen Madsen.

- Det er i det hele taget en stor ambition med velfærdsalliancerne at knytte tættere relationer mellem den enkelte kommune og DBU/DBU Jylland samt mellem kommunen og fodboldklubberne, tilføjer han.

 

KONTAKT DBU JYLLANDS KOMMUNETEAM

DBU Jyllands kommuneteam stiller sig altid til rådighed for en uforpligtende snak om mulighederne for samarbejde.

Vil din kommune blive klogere på mulighederne i en velfærdsalliance? Kontakt jeres lokale kommunekonsulent – det er ganske uforpligtende.

Find kontaktoplysninger her.