Hvad kan en Velfærdsalliance?

Hvad er en Velfærdsalliance? Og hvad kan den bidrage med for en kommune?

VFA Esbjerg 2020, Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Ribe B Spillere Og Jesperm Foto Esbjerg Kommune, Torben Meyer

Underskrivelse af Velfærdsalliance med Esbjerg Kommune i 2020. Fra venstre, borgmester Jesper Frost Rasmussen, spillere fra Ribe Boldklub og formand for DBU, Jesper Møller. Foto: Esbjerg Kommune, Torben Meyer

 

Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation // maj 2021

Kort sagt er en Velfærdsalliance betegnelsen for samarbejdsgrundlaget mellem en kommune og DBU/DBU Jylland. Ordet velfærd refererer til, at kommunerne er omdrejningspunktet for det offentlige Danmarks velfærdsindsats, og ordet alliance indgår, fordi vi i fodbolden både kan og vil bidrage til dette arbejde.

En Velfærdsalliance bygger på det enorme potentiale, som findes i frivilligheden og fodboldklubberne, og det forpligtende fællesskab, som vi alle ønsker at bidrage til. Med lidt store ord kan man sige, at DBU’s vision, En Del af Noget Større, handler om, at samfundets og den enkeltes udbytte af fodboldspillet er større end blot spillet selv.

Fodbolden er en utrolig effektiv løftestang, der kan bidrage positivt til kommunale velfærdsopgaver Jacob Ebsen Madsen, chef for Kommune & Samfund i DBU Jylland

- De mange fodboldklubber bidrager i dagligdagen til lokalsamfundene og kommunerne på rigtig mange måder. Men via en Velfærdsalliance kan vi målrettet gå ind og arbejde med f.eks. at få inkluderet flere idrætsuvante målgrupper i klubberne. Fodbolden er en utrolig effektiv løftestang, der kan bidrage positivt til kommunale velfærdsopgaver, forklarer Jacob Ebsen Madsen, chef for Kommune & Samfund under DBU Jylland.

Breddefodbolden som medspiller
En Velfærdsalliance indeholder typisk to elementer: Breddeaktiviteter (kaldes også En Del af Noget Større-aktiviteter) samt eliteaktiviteter, f.eks. ungdomslandskampe. DBU i Brøndby håndterer sidstnævnte område, mens DBU Jylland står for breddetiltagene.

- Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at DBU og DBU Jylland er garanter for et tæt samspil omkring tingene, så der kan opnås synergieffekter. Når der f.eks. afvikles pigeungdomslandskampe i en kommune, kobles der breddeaktiviteter op omkring begivenheden, f.eks. fællestræninger for klubbernes piger i kommunen, hvor vi samtidig forsøger at få folkene omkring ungdomslandsholdet til at bidrage, hvis det er muligt, forklarer Jacob Ebsen Madsen.

 

FAKTA

Breddeaktiviteterne har indtil nu været kategoriseret inden for fire områder:

  • Sundhed
  • Social indsats
  • Beskæftigelse
  • Klubudvikling

DBU og lokalunionerne er dog netop nu ved at skabe rammerne for en ny kommunestrategi, hvilket kan betyde ændringer i forhold til prioriteringerne.

 

VFA Silkeborg 2019, Bent C, Borgmester Steen Vindum, Jesper M Foto Mike Winther

Underskrivelse af Velfærdsalliance med Silkeborg Kommune i 2019. Fra venstre formand i DBU Jylland, Bent Clausen, borgmester Steen Vindum og formand for DBU, Jesper Møller. Foto: Mike Winther

 

Aftalen skal give værdi for alle parter
Det er helt afgørende for DBU Jylland, at de lokale fodboldklubber involveres i gennemførelsen af en Velfærdsalliance, og oftest er det også helt en forudsætning for alliancens succes. Derfor prioriterer vi denne inddragelse meget højt og arbejder på at øge klubbernes mulighed for at indgå som aktive aktører i aktiviteterne.

Det handler i høj grad om, at alle parter kan se sig selv i en aftale og værdien af den Jacob Ebsen Madsen, chef for Kommune & Samfund i DBU Jylland

- Præcis på dette område har vi gennem årene fået nogle rigtig væsentlige erfaringer. Erfaringer som vi har kunnet bruge til at optimere hele modellen for Velfærdsalliancerne. I begyndelsen var klubbernes rolle noget mere uklar, men gennem de seneste år er netop hele klubinvolveringen blevet noget, som der i langt højere grad er fokus på. Det har været en sund og lærerig udviklingsproces for både os som fodboldorganisation, men også for de kommuner, der har deltaget, siger Jacob Ebsen Madsen.

- Det handler i høj grad om, at alle parter kan se sig selv i en aftale og værdien af den. For kommunens vedkommende kan perspektivet måske være at styrke sundhedsindsatsen for særlige patientgrupper ved at inddrage og brobygge til idrætsforeningers tilbud. Det kan også være at afsøge nye metoder i den kommunale beskæftigelsesindsats ved at skabe motiverende aktiviteter for arbejdsledige borgere og bruge klubfaciliteter, der i dagtimerne står ledige. Eller noget tredje, mens det for fodboldklubbernes vedkommende kan være ønsket om et styrket samarbejde med kommunen eller ønsket om flere medlemmer, frivillige eller aktiviteter, forklarer Jacob Ebsen Madsen.

 

VIDSTE DU...

At DBU og DBU Jylland pt. har indgået Velfærdsalliancer med 23 jyske kommuner.
Se listen her.