10 råd til etablering af en miljøvenlig kunstgræsbane

Hb190227egtvedkunstbane020

Der er stor efterspørgsel på kunstgræsbaner. Foto: Henrik Bjerregrav

 

Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation // maj 2021

Kunstgræsbaner er populære og efterspørgslen fra fodboldklubber og kommuner på nye baner, omlægning og opgradering er stærkt voksende. Dette skyldes at brugen af kunstgræsbaner er med til at øge spillekapaciteten på de lokale anlæg og sikre at der kan spilles fodbold udendørs hele året - en vigtig forudsætning for flere aktiviteter og tilfredse klubmedlemmer. Derfor har DBU stor fokus på området, og af samme grund har man ansat en vidensperson på miljø- og kunstgræsområdet, nemlig projektleder, Anders Kjær.

For at hjælpe kommuner og klubber med etablering og drift af kunstgræsbaner har DBU desuden udarbejdet en 10-punktsvejledning med vigtige foranstaltninger, når man skal etablere og drifte en kunstgræsbane med granulat indfyld på en miljøvenlig måde.

Vejledningen bygger på de nyeste anbefalingerne fra European Standard Committe’s (CEN) tekniske rapport 17519 (juni 2020), som DBU helt grundlæggende opfordrer til at følge for derigennem at beskytte nærmiljøet.

Det er også DBU’s anbefaling, at der ved ethvert kunstgræsbane-projekt er en tæt dialog mellem fodboldklub og kommunen helt fra starten.

DBU Jylland har desuden nedsat en særlig facilitetsgruppe, hvis formand, Rasmus Johansen, gerne inspirerer og sikrer vidensdeling mellem klubber omkring kunstgræsbaner. F.eks. ved at sammenkoble to klubber, hvor den ene klub har løst en udfordring, som en anden klub aktuelt står midt i.

10-punktsvejledningen indeholder bl.a. vejledning vedr. banedesign og vedligehold og har ikke mindst til formål at minimere spredningen af indfyld til nærmiljøet.

 

 

KONTAKT

Anders Kjær
Projektleder, Miljø og Kunstgræs 43265463 25703537
Rasmus Johansen
Formand, DBU Jyllands facilitetsgruppe 40940507