Kunstgræsbanernes vejledning

Kunstgræsbaner er blevet en vigtig del af dansk fodbold, og de er også et gennemgående samtaleemne i fodboldklubberne. Spørgsmålene er mange, når det handler om kunstgræsbaner. Både klubber og kommuner har brug for viden og information, når de planlægger, anlægger, bruger eller renoverer banerne.

DBU ønsker med en række specifikke inspirationsark at videregive viden og gode råd på området. Formatet vil være dynamisk således, at arkene bliver udgivet og opdateret løbende på denne side. Emnerne vil i første omgang omhandle baneanlæg, drift, vedligehold samt spillerskader.

Kunstgræsbanen er en relativ ny anlægsform med en lang række positive samfundsmæssige effekter, men også en risiko for spiller- og materielskade samt miljømæssig påvirkning. Det er derfor vigtigt, at jeres specifikke kunstgræsbane får tilknyttet kompetent teknisk rådgiver eller virksomhed med den nyeste viden samt fornødne indsigt og ansvarsforsikring, der knytter sig til f.eks. udbud, lovgivning, planlægning, anlæggelse, drift og i sidste ende korrekt genanvendelse eller bortskaffelse af banerne.

Inspirationsark om kunstgræsbaner:
- Indledningsark ”Fodbold og kunstgræsbaner
- Inspirationsark ”Drift og vedligehold af kunstgræsbaner
- Inspirationsark "Kunstgræsbaner og skader"
- Inspirationsark: "Silkeborgbanen"


Miljøstyrelsens vejledninger om kunstgræsbaner

Her finder du Miljøstyrelsens vejledning om kunstgræsbaner, som blev udgivet i 2018. Her kan du både få svar på, hvad man skal være opmærksom på, når man skal anlægge og afskaffe en bane, og også hvad der er vigtigt i den daglige brug og vedligeholdelse af en kunstgræsbane.

 

For at gøre vejledningen lettere tilgængelig har vi lavet tre små koncentrater af den, som fungerer som oversigter, der kan være relevante i forbindelse med anlæggelsen, brugen og afskaffelsen af en kunstgræsbane. Du finder oversigterne her:

 

Du kan også læse mere om emnet i denne Kortlægningsrapport fra Miljøstyrelsen. Derudover kan du læse mere om mulige alternativer til gummigranulat som infill samt erfaringer med banepleje i Miljøstyrelsens seneste rapport (februar 2020) her

 

Spillerne kan gøre en forskel

Spillernes adfærd, når de forlader banen, har betydning for, hvor meget af banens gummigranulat, der spredes til naturen. Derfor har vi lavet denne plakat, som I kan downloade, printe og hænge op i klubben, så spillerne bliver opmærksomme på ikke at slæbe granulat med væk fra banen.

Stort Billede Af Kunstgræsplakat

Videoerne nedenfor bruges også til at gøre danske fodboldspillere opmærksomme på, hvordan de kan hjælpe miljøet, når de har spillet på kunstgræs.

Hvis I ønsker at bruge nedenstående film for eksempel på klubbens Facebookside, kan I få adgang til videofilen ved at sende en mail til Frederik Palle Pedersen på frpp@dbu.dk.