Ansøg om holdsamarbejde

Kontaktklubben = den klub hvis klubnummer holdet/holdene registreres i, og den klub der modtager fakturaer vedrørende holdet/holdene. Bemærk: Kontaktklubben kan ikke ændres, hvis der er dannet puljer og kampe.
Holdnavn = det navn, holdet/holdene har i turneringsplanerne:
Udover kontaktklubben deltager følgende klubber i samarbejdet:
Angiv hvilke hold/rækker, der er omfattet af aftalen:
Ansvarlige fra de deltagende foreninger:
Indsendt af:
Vær opmærksomme på følgende i forbindelse med holdsamarbejdsaftalen: Når holdsamarbejdet ophører, vil det/de pågældende holds opnåede resultater ikke kunne anvendes som grundlag for ansøgning til U17 Drenge M og U19 Drenge M og indplacering i kvalificerede rækker. Det betyder bl. a., at det normalt ikke kan anbefales seniorhold at lave et holdsamarbejde, med mindre det er i laveste række, da holdets status (f. eks. serie 4) fortabes, når holdsamarbejdsaftalen udløber ved turneringens afslutning i juni. - Hvis farven på spilledragten afviger fra kontaktklubbens spilledragt, bedes dette oplyst i bemærkningsfeltet. - Aftalen gælder for et turneringsår ad gangen og udløber automatisk i juni. Det forudsættes, at klubberne udarbejder skriftlig fordelingsnøgle vedrørende økonomien af denne aftale.