Over 400 navngivne øer er der i Danmark.

Tre af de største hedder Fanø, Læsø og Samsø – og din klub kan ansøge om økonomisk tilskud, hvis klubbens ungdomshold har haft rejser til eller fra en af de tre øer i forbindelse med kampe i DBU Jyllands turneringer.

Lørdag den 1. december er sidste ansøgningsfrist.

Sådan gør du

Har klubbens hold gennemført turneringen, er de tilskudsberettigede. Der gives ikke tilskud til kampe, hvor et af holdene er udeblevet. De ansøgende klubber skal i alle tilfælde selv afholde de første 1.400 kroner.

Når DBU Jylland har godkendt ansøgningen, godskrives det ansøgte beløb jvf. taksterne - fratrukket 1.400 kroner. Du skal ikke fremsende bilag, men skal dog kunne fremlægge disse efter anmodning fra DBU Jylland. Beløbet bliver godskrevet klubbens december-månedsfaktura.

Taksterne reguleres i forhold til gældende færgetakster.

DBU Jylland udbetalte sidste år knap 44.000 kr. i ø-rejsetilskud.  

Man kan ansøge via dette link.

Bemærk, at der blandt forslagene til de regionale årsmøder også skal debatteres et forslag om netop ø-rejsetilskud.