§ 4 - Spillernes udstyr

Sikkerhed
En spiller må ikke bære noget, som er farligt for ham selv eller andre spillere. Enhver form for smykker (halskæder, ringe, armbånd, øreringe, læder- eller gummiarmbånd o.l. ) er forbudt og skal fjernes. Det er ikke tilladt at bruge tape til at dække smykkerne.

Spillerne skal kontrolleres før kampens start, og reserver før de træder ind på banen. Hvis en spiller bærer ikke-godkendt / farligt udstyr eller smykker, skal dommeren bede spilleren
• fjerne det pågældende udstyr
• forlade banen ved næste spilstop, hvis spilleren ikke kan eller vil fjerne udstyret.

En spiller, som ikke retter sig herefter eller bruger det pågældende udstyr igen, skal advares.

Grundlæggende udstyr
En spillers grundlæggende obligatoriske udstyr består af følgende adskilte dele:
• En trøje med ærmer
• Korte bukser (målmændene må anvende lange bukser)
• Strømper - hvis tape eller tilsvarende materiale anvendes uden på strømperne, skal det have samme grundfarve som den strømpe, som det anvendes på eller dækker
• Benskinner, som skal være lavet af passende materiale, så de giver en rimelig beskyttelse.
De skal være helt dækket af strømperne.
• Fodbeklædning.

En spiller, som tilfældigt taber sin fodbeklædning eller benskinne, skal sætte den på plads så
hurtigt som muligt og senest ved næste spilstop. Hvis spilleren før det spiller bolden og/eller
scorer, anerkendes målet.

Spilledragtens farver
• De to holds spilledragter skal have farver, som adskiller dem fra hinanden samt fra dommerteamet.
• Begge målmænd skal have farver, som adskiller dem fra hinanden, de øvrige spillere og dommerteamet
• Hvis de to målmænd har samme trøjefarve, og der ikke er mulighed for at skifte, skal dommeren lade kampen afvikle.

Undertrøjer skal
• have samme farve som den overvejende farve på trøjens ærmer, eller
• et mønster eller farver, som nøjagtig afspejler trøjeærmet.
Undershorts skal have samme farve som den overvejende farve på bukserne eller den
nederste del af bukserne. Alle holdets spillere skal bære samme farve.

Andet udstyr

Beskyttelsesudstyr, som ikke er farligt, f.eks. hovedbeklædning, ansigtsmasker og knæ-/armbeskyttere i blødt, polstret letvægtsmateriale er tilladt - ligesom målmandskasketter og sportsbriller.

Hvis der anvendes hovedbeklædning – bortset fra målmandskasket skal den opfylde følgende krav:
• Den skal være sort eller have samme farve som spilletrøjens mest fremtrædende farve
(forudsat at spillerne på holdet bærer de samme farver).
• Den skal være i overensstemmelse med det professionelle udseende, hvormed spillerens øvrige udstyr fremstår
• Den må ikke være fæstnet til trøjen
• Den må ikke udgøre en fare for spilleren selv eller nogen anden spiller (f.eks. ved at have en åbne/lukke-mekanisme omkring spillerens hals)
• Den må ikke have nogen elementer, der stikker ud fra overfladen.

Spillere (herunder reserver, udskiftede og udviste spillere) må ikke bære eller bruge nogen
form for elektronisk udstyr eller udstyr til brug for kommunikation (med undtagelse
af EPTS, hvor dette er tilladt).

Enhver form for elektronisk kommunikation hos officials er tilladt, når den direkte vedrører spillernes helbred eller sikkerhed eller anvendes i taktisk øjemed eller for vejledning. Dog må kun små transportable, håndholdte former for udstyr anvendes (f.eks. mikrofon, headset, øresnegl, mobiltelefon / smartphone, smartwatch, tablet eller bærbar pc). En official, som anvender ulovligt udstyr eller opfører sig upassende som følge af brug af elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr, skal bortvises fra det tekniske område.

Elektronisk måleudstyr (EPTS)
I de tilfælde, hvor bærbar teknologi anvendes som en del af elektronisk måleudstyr (EPTS), og det sker i officielle turneringskampe under FIFA, en konføderation eller et nationalforbund, skal turneringsmyndigheden sikre sig, at den teknologi, som er fæstnet til spillernes udstyr, ikke er farlig og opfylder kravene i ’FIFA Quality Programme ’ for EPTS.

Hvor der anvendes EPTS stillet til rådighed af turneringsmyndigheden eller kampens arrangør, er det den pågældendes ansvar at sikre sig, at de data og informationer, der transmitteres fra EPTS til det tekniske område under kampen, er pålidelige og nøjagtige.

’The FIFA Quality Programme’ for EPTS støtter turneringsmyndighederne.

Slogans, udsagn, billeder og reklamer
Udstyr må ikke indeholde politiske, religiøse eller personlige slogans, udsagn eller billeder. Spillerne må ikke fremvise undertrøjer / undershorts, som indeholder politiske, religiøse eller personlige slogans, udsagn eller billeder ud over fabrikantens logo.

For enhver overtrædelse vil spilleren / holdet blive straffet af den pågældende turneringsmyndighed, det nationale forbund eller FIFA.

Principper

• Paragraf 4 dækker alt udstyr (incl. tøj), som bæres af spiller, reserver og udskiftede
spillere. Principperne gælder også for alle officials i det tekniske område.
• Følgende er (normalt) tilladt:
»» Spillerens nummer, navn, holdsymbol / logo, slogans / mærker, som fremmer fodboldspillet, respekt og integritet, såvel som enhver reklame, som er godkendt af turneringsreglementer,
nationalforbund, kontinentalforbund eller FIFA-reglementer.
»» Kampfakta: hold, dato, turnering / begivenhed, spillested
• Tilladte slogans bør begrænses til trøjens forside og / eller armbind
• I nogle tilfælde kan det pågældende slogan, udsagn eller billede kun optræde på anførerens
armbind.

Fortolkning af loven:
Når det skal fortolkes, om et slogan, udsagn eller billede kan tillades, bør man referere til paragraf 12, ifølge hvilken en dommer skal gribe ind over for en spiller, som bruger
• fornærmende, hånende eller upassende sprog eller handling
• gestikulerer på en provokerende, spottende eller opildnende måde.
Hvis et slogan, udsagn eller billeder falder i én af disse kategorier er det ikke tilladt.
Mens 'religiøse' og 'personlige' udsagn relativt let kan defineres, er 'politiske' mere uklart, men slogans udsagn eller billeder, som kan henføres til én af følgende kategorier, er ikke tilladt:
  • enhver person, levende eller død (medmindre vedkommende er en del af det officielle navn på turneringen)
  • ethvert lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt politisk parti (eller organisation / gruppe)
  • enhver lokal, regional, national eller international regering, herunder dens ministerier, departementer eller funktioner
  • enhver organisation, som indebærer diskrimination
  • enhver organisation, hvis formål eller handlinger sandsynligvis vil virke stødende på et betragteligt antal mennesker
  • enhver specifik politisk handling eller begivenhed
Når det drejer sig om at fejre en betydningsfuld national eller international begivenhed, bør påvirkningen af følelser hos modspillerne og deres fans overvejes nøje.

Et turneringsreglement kan indeholde yderligere restriktioner og begrænsninger, specielt i forhold til størrelsen, antallet og placeringen af tilladte slogans, udsagn og billeder. Det anbefales, at uenigheder i relation til slogans, udsagn eller billeder løses, før kampen eller turneringen afvikles.

Overtrædelser/ straffebestemmelser
For enhver overtrædelse af denne paragraf skal spillet ikke nødvendigvis standses, men spilleren
• får besked på at forlade banen og bringe sit udstyr i orden
• forlader banen ved næste standsning i spillet, medmindre han allerede har bragt sit udstyr i orden

En spiller, som forlader banen for at udskifte eller bringe sit udstyr i orden, skal
• have kontrolleret sit udstyr af én fra dommerteamet, før han får lov til at genindtræde
• må først genindtræde med dommerens tilladelse, eventuelt mens bolden er i spil.

Genoptagelse af spillet
En spiller, som uden dommerens tilladelse træder ind på banen for at deltage i spillet, skal advares.

Hvis spillet standses for at tildele advarslen, dømmes et indirekte frispark fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset, medmindre spilleren havde indflydelse på spillet. I så fald dømmes et direkte frispark (eller straffespark) fra det sted, hvor indblandingen skete.

Fodboldloven 23/24