§ 15 - Indkast

Der dømmes indkast til det hold, som ikke sidst rørte bolden, når hele bolden har passeret sidelinjen, enten i luften eller på jorden.

Der kan ikke scores direkte på indkast.
• hvis bolden går i modspillernes mål, dømmes målspark
• hvis bolden går i kasterens mål, dømmes hjørnespark.

Udførelse
I kasteøjeblikket skal kasteren:
• stå med front mod banen
• have en del af hver fod enten på sidelinjen eller på jorden uden for linjen
• kaste bolden bagfra over hovedet med begge hænder fra det sted, hvor bolden forlod banen.

Alle modspillere skal være mindst 2 meter fra det punkt på sidelinjen, hvor indkastet tages.
Bolden er i spil, når den er kommet ind på banen. Hvis bolden rører jorden, før den kommer ind på banen, tages et nyt indkast af samme hold. Hvis indkastet ikke er udført korrekt, tages et nyt indkast af modspillerne.

Hvis en spiller ved udførelsen af et korrekt indkast forsætligt kaster bolden ind på en modspiller for at kunne spille den igen, og dette ikke sker på en satset eller hensynsløs måde eller med unødig stor kraft, lader dommeren spillet fortsætte.

Kasteren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

Overtrædelser / straffebestemmelser
Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis kasteren begår en hands-forseelse,
• dømmes direkte frispark
• dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i kasterens straffesparksfelt, medmindre det var målmanden, der kastede. I så fald dømmes indirekte frispark.

En modspiller, som usportsligt distraherer eller er til gene for kasteren (herunder at være mindre end 2 meter fra det sted, hvor indkastet skal tages), skal advares for usportslig opførsel. Hvis indkastet er udført, dømmes indirekte frispark.

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf tages indkastet af en modspiller.


Fodboldloven 23/24