11:11 og 8:8 Herrer og Drenge

POINTSTILLING

I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point.
Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe. 

Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge
1) bedste placering i puljen
2) færrest udeblivelser
3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
5) flest scorede mål per registrerede kampe.

Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering

I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.

I tilfælde af, at der skal ske en tvangsnedrykning af et hold, fordi ingen klub kan deltage med mere end et hold i JS, findes erstatningsholdet ved at suspendere nedrykning for det bedstplacerede nedrykkede hold i den pulje, hvor det tvangsnedrykkede hold har spillet.

GENERELT - HERRER

For spillere der er fyldt 16 år på spilletidspunktet.

GENERELT - JYLLANDSSERIEN

Hvis nedrykningen fra Danmarksserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af flere end 32 hold, foretages ekstraordinær nedrykning af de(n) dårligste nr. 4. sidst. 
Hvis nedrykning fra Danmarksserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af færre end 32 hold, annulleres nedrykning for de(n) bedste nr. 3. sidst.
Hvis oprykning fra Jyllandsserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af færre end 32 hold, annulleres nedrykning for de(n) bedste nr. 3. sidst.

Jyllandsserien 1
Jyllandsserien 1 består af 16 hold i 2 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.

1. turneringshalvdel (efterår):
Nr. 1, 2, 3, 4 og 5 i hver pulje indplaceres i 2. turneringshalvdels (forår) Jyllandsserien 1.
Nr. 6 i hver pulje og den bedst placerede nr. 7 skal spille playoff-kampe om at undgå nedrykning til Jyllandsserien 2. Vinderne spiller i Jyllandsserien 1, taberne spiller i Jyllandsserien 2 i 2. turneringshalvdel.
Den dårligste nr. 7 samt nr. 8 i hver pulje rykker ned i Jyllandsserien 2.

Hold i efterårets Jyllandsserien 1, der kvalificerer sig til forårets Jyllandsserien 1, tager point med afhængigt af deres placering i JS1:
Nr. 1 i hver pulje tager 3 point med
Nr. 2 i hver pulje tager 2 point med
Nr. 3 i hver pulje tager 1 point med

I 2. turneringshalvdel (forår):
Nr. 1 i hver pulje rykker op i Danmarksserien.
Nr. 2 i hver pulje spiller én kamp om den sidste oprykningsplads. Kampen spilles på neutral bane senest 1 uge efter afslutning af Jyllandsserien 1’s forårsturnering. Vinderen rykker op i Danmarksserien, taberen spiller i Jyllandsserien 1 i næste turneringshalvdel.
Nr. 3, 4 og 5 i hver pulje indplaceres i næste turneringshalvdels Jyllandsserien 1.
Nr. 6 i hver pulje og den bedst placerede nr. 7 skal spille playoff-kampe om at undgå nedrykning til Jyllandsserien 2. Vinderne spiller i Jyllandsserien 1, taberne spiller i Jyllandsserien 2 i 2. turneringshalvdel.
Den dårligste nr. 7 samt nr. 8 i hver pulje rykker ned i Jyllandsserien 2.
En klub/et samarbejde kan kun have ét hold i Jyllandsserien 1. Hvis en klub/et samarbejde, der har hold i Jyllandsserien 1, rykker ned fra Danmarksserien, rykker holdet i Jyllandsserien 1 ned i Jyllandsserien 2.

Jyllandsserien 2
Jyllandsserien 2 består af 24 hold i 3 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.

Nr. 1 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel op i Jyllandsserien 1.
De 3 nr. 2 spiller playoff-kampe om at rykke op i Jyllandsserien 1. De 3 nr. 2 møder på udebane de 2 hold der er sluttet som nr. 6, og den bedst placerede nr. 7 fra Jyllandsserien 1. Kampene fastsættes efter geografi på Jyllandsserien 1-holdets hjemmebane.
Vinderne spiller i Jyllandsserien 1, taberne spiller i Jyllandsserien 2 i næste turneringshalvdel.
Nr. 3, 4 og 5 i hver pulje bliver i Jyllandsserien 2.
Nr. 6 skal spille playoff-kampe om at undgå nedrykning til Serie 1. Vinderne spiller i Jyllandsserien 2, taberne spiller i Serie 1 i næste turneringshalvdel.
Nr. 7 og 8 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel ned i Serie 1.

 

Serie 1
Serie 1 består af 48 hold i 6 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Nr. 1 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel op i Jyllandsserien 2.
De 6 nr. 2 spiller playoff-kampe om at rykke op i Jyllandsserien 2.
I 1. play-off-runde mødes de 6 nr. 2 i 3 kampe. Kampene fastsættes efter geografi på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Vinderne går videre til 2. playoff-runde, taberne bliver i Serie 1.
I 2. play-off runde mødes de 3 vindere fra 1. playoff-runde med hold fra Jyllandsserien 2. Kampene fastsættes efter geografi på Jyllandsserien 2-holdets hjemmebane. Vinderne spiller i Jyllandsserien 2, taberne spiller i Serie 1.
Nr. 3, 4 og 5 i hver pulje bliver i Serie 1.
Nr. 6 skal spille playoff-kampe om at undgå nedrykning til Serie 2. Vinderne spiller i Serie 1, taberne rykker ned i Serie 2 i næste turneringshalvdel.
Nr. 7 og 8 i hver pulje rykker efter 1. turneringshalvdel (efterår) ned i Serie 2.

 

Serie 2
Serie 2 består af 96 hold i 12 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.

Nr. 1 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel op i Serie 1.
De 12 nr. 2 spiller playoff-kampe om at rykke op i Serie 1.
I 1. play-off-runde mødes de 12 nr. 2 i 6 kampe. Kampene fastsættes efter geografi på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Vinderne går videre til 2. playoff-runde, taberne bliver i Serie 2. I 2. play-off runde mødes de 6 vindere fra 1. playoff-runde med hold fra Serie 1. Kampene fastsættes efter geografi på Serie 1-holdets hjemmebane. Vinderne spiller i Serie 1, taberne spiller i Serie 2 i næste turneringshalvdel.
Nr. 3, 4 og 5 i hver pulje bliver i Serie 2.
Nr. 6 skal spille playoff-kampe om at undgå nedrykning til Serie 3. Vinderne spiller i Serie 2, taberne rykker ned i Serie 3 i næste turneringshalvdel.
Nr. 7 og 8 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel (forår) ned i Serie 3.


Serie 3
Serie 3 består af 192 hold i 24 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.

Nr. 1 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel op i Serie 2.
De 24 nr. 2 spiller playoff-kampe om at rykke op i Serie 2.
I 1. play-off-runde mødes de 24 nr. 2 i 12 kampe. Kampene fastsættes efter geografi på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Vinderne går videre til 2. playoff-runde, taberne bliver i Serie 3.
I 2. play-off runde mødes de 12 vindere fra 1. playoff-runde med hold fra Serie 2. Kampene fastsættes efter geografi på Serie 2-holdets hjemmebane. Vinderne spiller i Serie 2, taberne spiller i Serie 3 i næste turneringshalvdel.
Nr. 3, 4 og 5 i hver pulje bliver i Serie 3.
Nr. 6 skal spille playoff-kampe om at undgå nedrykning til Serie 4.  Vinderne spiller i Serie 3, taberne rykker ned i Serie 4 i næste turneringshalvdel.
Nr. 7 og 8 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel ned i Serie 4.

 

Serie 4
Serie 4 består af 384 hold i 48 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.

Nr. 1 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel op i Serie 3.
De 48 nr. 2 spiller playoff-kampe om at rykke op i Serie 3.
I 1. play-off-runde mødes de 48 nr. 2 i 24 kampe. Kampene fastsættes efter geografi på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Vinderne går videre til 2. playoff-runde, taberne bliver i Serie 4.
I 2. play-off runde mødes de 24 vindere fra 1. playoff-runde med hold fra Serie 3. Kampene fastsættes efter geografi på Serie 3-holdets hjemmebane. Vinderne spiller i Serie 3, taberne spiller i Serie 4 i næste turneringshalvdel.
Nr. 3, 4, 5 og 6 i hver pulje bliver i Serie 4.
Nr. 7 og 8 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel ned i Serie 5.

 

Serie 5
Holdene opdeles i 96 puljer med varierende antal (4, 5 eller 6) hold og afvikler en enkeltturnering (maks. 5 kampe) - herefter ombrydes rækken i Serie 5,1 og Serie 5,2.

Serie 5,1 består af de 192 bedste hold fra Serie 5 (alle nr. 1 og 2). Holdene indplaceres i 48 puljer á 4 hold.
Serie 5, 2 består af de hold fra Serie 5 (nr. 3-6), der ikke kvalificerede sig til Serie 5,1. Holdene indplaceres i nye puljer med varierende størrelse og med udgangspunkt i geografi.

Nr. 1 og 2 i Serie 5,1 rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel op i Serie 4.
Nr. 3 og 4 i Serie 5,1 overføres til næste sæsons Serie 5.
Alle hold i Serie 5,2 overføres til næste sæsons Serie 5.

 

M+32 og M+40
Består af de tilmeldte hold.
M+32: Spillerne skal være fyldt 32 år på spilletidspunktet. 
M+40: Spillerne skal være fyldt 40 år på spilletidspunktet. 
M+45: Spillerne skal være fyldt 45 år på spilletidspunktet. 
Turneringen køres uafhængigt af DBU Jyllands øvrige turneringer og de indledende puljekampe administreres af regionerne. 
Der spilles frem til det jyske mesterskab i M+32 A og B samt M+40.


GENERELT - UNGDOM

Puljevinderne spiller om det jyske mesterskab i hver række.
Kampene spilles efter 2. turneringshalvdel (forår) i juni måned.
Afviklingen afhænger af antallet af puljevindere og DBU Jyllands Ungdomsudvalg fastsætter afviklingen.
Hold med lavere slutplacering end nr. 3 vil i intet tilfælde kunne kåres som puljevinder eller kunne spille om det jyske mesterskab.
Hvor geografi og andre specielle forhold taler herfor, kan DBU Jylland inddele holdene i puljer med et andet antal end det, der er anført i rækkebeskrivelserne.


Se rækkebeskrivelserne for drenge her.

.
Se her, hvilke rækker der er omfattet af DBU Fyn/DBU Jylland-samarbejdet.