Sygdomsdispensation

Sygdomsdispensation 
Der kan i tilfælde af skade eller sygdom dispenseres fra reglen om op- og nedrykning af spillere jf. § 19
Dispensation kan kun gives til spillere fra hold, der rangerer lavere end det hold, spilleren ønskes benyttet på. 
Skaden eller sygdommen skal være opstået efter at det lavere rangerende hold har spillet. 

Dispensation kan gives af medlemmer af DBU Jyllands bestyrelse, af disciplinærudvalget samt af sekretærer på DBU Jyllands kontor. 
Klubben skal i alle tilfælde have tilsagn om dispensation inden den aktuelle kamp, og der skal indsendes redegørelse til DBU Jyllands kontor senest 2 dage efter kampen. 

Af redegørelsen skal det også fremgå, hvem i DBU Jylland der har givet dispensationen.