Ændring af kampe

Faste regler ved kampændringer
Der findes faste regler for, hvordan man ændrer et spilletidspunkt.

Såfremt klubberne er enige herom, vil en kamp altid kunne ændres, også selv om de forskellige frister nødvendigvis ikke er overholdt. Men opstår der tvister og DBU Jylland efterfølgende involveres i sagen, vil en afgørelse altid blive truffet ud fra gældende regler, jf. nedenstående.

De væsentligste forhold man skal være opmærksomme på i forbindelse med flytning af kampe:
 • Weekend-kampe kan kun flyttes fra søndag, hvis klubberne er enige om dette – jf. § 22 i Turneringsreglementet.
 • Kampe, der i DBU Jyllands datoplan er sat til afvikling udenfor en weekend (en hverdagsaften, Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag), kan kun flyttes fra denne dag, hvis klubberne er enige om det - jf. § 22 i Turneringsreglementet.
 • Modparten kan senest 28 dage inden kampen fremsende ønske om anden spilledato og forlange kampen spillet jf. ovennævnte.
 • Vær opmærksom på, at tidsfristen for ændring af den af DBU Jylland først ansatte kamp henholdsvis forår og efterår er 21 dage inden kampen (mod normalt 28 dage).
 • Arrangørklubben har ret til at ændre egne forslag om spilletidspunkter, når det sker senest 28 dage inden kampen - jf. § 22 i Turneringsreglementet.
 • Flytning af kampe sker via KlubOffice.
 • Vær helt sikre på indholdet af mundtlige aftaler. Opstår der uenighed, og det er påstand mod påstand, henholder DBU Jylland sig som hovedregel til det senest skriftligt aftalte.
Procedure ved dommerpåsætning og kampændringer
Der er aftalt følgende procedure:
 • Hovedreglen er, at dommerne påsættes af dommerpåsætteren 8 dage før kampens afvikling.
 • Hovedreglen er, at alle kampændringer administreres af klubberne selv (i KlubOffice) eller af DBU Jylland Administrationen. Undtaget herfra er dog ændringer, hvor enten det oprindelige eller det nye spilletidspunkt ligger inden for 8 dage. I disse tilfælde skal klubben kontakte sin lokale dommerpåsætter direkte.
 • Klubberne har mulighed for at ændre kampene via KlubOffice indtil 8 dage før kampens afvikling. Herefter skal klubberne henvende sig skriftligt til den lokale dommerpåsætter.
 • En aflysning/ændring på spilledagen skal dog meddeles til dommervagten - læs mere om dommervagten her.
 • Aflysning, hvor kampen ikke vil blive spillet senere, registreres som udeblivelse. 
 • Kampe, der udsættes og ønskes afviklet på et senere tidspunkt, håndteres som en kampændring. Registreres af DBU Jylland Administration med markering ”udsat”.