U17 Drenge

Efterårets U17 Drenge (efter midtvejsombrydningen)
Liga 1: 16 hold (2 puljer á 8 hold)
Liga 2: 24 hold (4 puljer á 6 hold)
Liga 3: 47 hold (8 puljer á op til 6 hold)

Ombrydningsmodel fra efteråret 2022 til foråret 2023
U17 Drenge Liga 1: Nr. 1 - 6 > U17 Drenge Liga 1
U17 Drenge Liga 1: Nr. 7 - 8 > U17 Drenge Liga 2 *
U17 Drenge Liga 2: Nr. 1 > U17 Drenge Liga 1
U17 Drenge Liga 2: Nr. 2 - 4 > U17 Drenge Liga 2
U17 Drenge Liga 2: Nr. 5 - 6 > U17 Drenge Liga 3 **
U17 Drenge Liga 3: Nr. 1 > U17 Drenge Liga 2
U17 Drenge Liga 3: Nr. 2 - 6 > U17 Drenge Liga 3 **

Bemærkninger
1. Hvis der mangler hold i forårets Liga 1, vil den/de bedst placerede nr. 7 fra Liga 1 blive indplacerede.
Mangler der fortsat hold efter at ovenstående linje er opfyldt, vil den/de bedst placerede nr. 2 fra Liga 2 blive indplaceret.

2. Hvis der mangler hold i forårets Liga 2, vil den/de bedst placerede nr. 5 fra Liga 2 blive indplacerede.
Mangler der fortsat hold efter at ovenstående linje er opfyldt, vil den/de bedst placerede nr. 2 fra Liga 3 blive indplaceret.

I tilfælde af, at der er brug for ekstraordinær indplacering, ekstraordinær oprykning eller ekstraordinær nedrykning foretages den af turneringsgruppen.

Bemærk: Der kan ikke suspenderes nedrykning for det hold som slutter sidst i en pulje. Et hold der slutter nr. 5 i en 5-holds pulje vil altså ikke kunne få suspenderet deres nedrykning.

Bemærk: Når der skal findes et hold på tværs af flere puljer, vil der sammenlignes på baggrund af point gns. og evt. mål gns.

Forårets U17 Drenge
Liga 1: 16 hold (2 puljer á 8 hold)
Liga 2: 24 hold (3 puljer á 8 hold)
Liga 3: 50 hold + evt. nytilmeldte hold (? puljer á 6 hold)

En klub/et samarbejde kan max have et hold på højeste niveau i forårets U17 Drenge