Ansøgningsrække: U19 Drenge Liga 1

Information omkring ansøgning til U19 Drenge Liga 1
Der må i U19 Drenge Liga 1 kun deltage spillere født i årg. 2006 og yngre.  
U19 Drenge Liga 1 består i efteråret 2024 af 16 hold. DBU Jylland udpeger i samarbejde med DBU Fyn de 16 hold ud fra ansøgning.
En klub der ansøger om deltagelse i Liga 1, men som ikke bliver udpeget, vil automatisk blive overført/tilmeldt til Liga 2. En klub kan max. have et hold i Liga 1.

I skal tidligst 13. maj udfylde ansøgningsskemaet og jeres ansøgning er først registreret, når I har fået en bekræftelse pr. mail på, at jeres ansøgning er modtaget. Ansøgningsskemaet kan ses her.
Alle ansøgninger skal være med officiel klubperson som afsender. Det kan være formand, ungdomsformand, kampfordeler, mv. (ikke træner/holdleder)

Omkring ansøgningen gælder følgende:

 • Kun kampe/resultater i DBU Jyllands turneringer kan bruges som ansøgningsgrundlag.
 • Antal spillede kampe i eks. 2023 og 2024 er spillede turneringskampe i efteråret 2023 og foråret 2024 (og tilsvarende for 2022 og 2023).
 • Ansøgningsskemaet skal indsendes så tæt på fristen som muligt, så antallet af spillede kampe bliver så mange som muligt. Ansøgninger bedes tidligst indsendes 13. maj.
 • Klubber med hold i U19 Ligaen/U19 Divisionen tildeles ikke automatisk hold i DBU Jylland U19 Drenge Liga 1, men skal søge på lige fod med andre klubber.
 • Udvælgelse af klubber foretages af en arbejdsgruppe nedsat af DBU Jyllands Ungdomsudvalg. De udpegede klubber offentliggøres her på siden senest fredag d. 7. juni 2024. 
 • Placeringer opnået i et samarbejde der ikke fortsætter i den aktuelle sæson, tæller normalt ikke med ved udvælgelsen. Dog vil man i den forbindelse vurdere en eventuel vedlagt redegørelse fra klubben, som retfærdiggør udvælgelse.
 • Såfremt der er informationer om spillere, der ikke kan angives i ansøgningen og som klubben mener er relevant for arbejdsgruppen, er klubben velkommen til at notere det i bemærkningsfeltet på sidste side i ansøgningsskemaet. 
  Bemærk: Der kan ved ansøgning kun søges på spillere, som på ansøgningsdatoen er medlem af klubben. Evt. forventede tilgang af spillere skal derfor påføres i bemærkningsfeltet på sidste side i ansøgningen. 

Sidste frist for ansøgning er mandag d. 27. maj 2024 kl. 23:59. 

Væsentlige udvælgelseskriterier:

 • Placeringen for klubbens 1. hold i U19 i den igangværende sæson og hvor mange spillere, der er 1. års og således også spiller i aldersgruppen i den kommende sæson. 
 • Placeringen for 1. holdet i forrige sæson for U17
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U17 og hvor mange af disse spillere der spiller U19 i den kommende sæson. 
 • Placeringen for 2. hold i U19 i den igangværende sæson og hvor mange af spillerne der er 1. års og således også spiller i aldersgruppen i den kommende sæson. 

Puljeinddeling:
Der kan i forbindelse med puljeinddelingen af holdene blive taget hensyn til arbejdsgruppens interne indrangering af holdene. Dette betyder, at holdene, i et vist omfang, kan blive fordelt i puljerne ud fra en sportslig vinkel og altså ikke udelukkende en geografisk vinkel.

Er der spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, er klubben velkommen til at kontakte en af nedenstående:
Jens Jørgen Møller Nielsen, Hjørring - tlf. 2171 5880 - mail: jjmn@has.dk (Region 1)
Jørgen Trankjær, Holstebro - tlf. 2945 2095 - mail fodbold@vildbjerg-cup.dk (Region 2)
Søren Juul Jensen, Stouby - tlf. 4094 2025 - mail: soeren.juul@bgi.dk (Region 3)
Henry Matthiesen, Esbjerg - tlf. 7511 6816 / 2016 2952 - mail: ryhne@youmail.dk (Region 4)
Nicky Eckhardt, Odense - tlf. 2310 0402 - mail: ne@eeckhardt.dk (DBU Fyn)