I 2010 etablerede FC Skanderborg et formaliseret Ungtræner koncept. Formålet med konceptet er at tilknytte nogle af klubbens ungdomsspillere som ungtrænere på klubbens børnehold, som en ekstra hånd til de voksne cheftrænere. Konceptet er blevet en stor succes og er fortsat siden da med ca. 25 ungtrænere pr. år.

Der er ’ansat’ en Ungtræner-koordinator til at styre ordningen. Der er også udarbejdet et sæt retningslinjer, som trænere mv. skal rette sig efter, hvis de ønsker at benytte sig af ordningen.
Retningslinjerne er blevet udviklet og tilrettet hen ad vejen. Det har til tider været nødvendigt at styre økonomien stramt, da den populære ordning har været ved at sprænge rammerne flere gange.

Retningslinjer

 • Udendørs kan tilknyttes en ungtræner for hver 15 spillere.
 • Indendørs tilknyttes der som udgangspunkt ikke ungtrænere. Der kan dog søges herom, hvis der opstår et specifikt behov.
 • Der er mulighed for tilknytning af ungtrænere til målmandstræning.
 • Ungtrænere skal aldersmæssigt mindst tilhøre U13 årgangen.
 • U12 er den ældste årgang, der kan få tilknyttet ungtrænere.
 • Ansættelse af ungtrænere sker ikke direkte af trænerne, men skal foregå via Ungtræner-koordinatoren.
 • Det er ikke et krav, at en ungtræner er medlem af FC Skanderborg. Hvis der er flere mulige ungtrænere til en årgang foretrækkes medlemmer.
 • Ungtrænere får et stk. tøj pr. sæson. De kan vælge mellem træningsdragt, sweatshirt og T-shirt.
 • Ungtrænernes opgaver er at være hjælpetrænere under træningen. Deltagelse i øvrige opgaver fx kampe sker uden aflønning. Dog aflønnes for en træningsgang, hvis B&U direkte beder om assistance, f.eks. til Pigeraketten, SFO-arrangement el. lign.
 • Ungtrænerne aflønnes med 50 kr. pr. træningsgang
 • Ungtrænerne tilbydes deltagelse i trænerkurser. Deltagelse i 3 trænerkurser udløser en coachjakke.
 • Hvis man ønsker at blive ungtræner, skal man udfylde formularen "Jeg vil gerne være ungtræner".
 • Hvis man ønsker at få tilknyttet en ungtræner, skal man benytte formularen "Vi vil gerne have en ungtræner".

Forventninger til Ungtrænerne

 • Hun/Han er selvstændig og samarbejdsvillig
 • Hun/Han følger trænerteamets anvisninger
 • Hun/Han møder engageret op til alle træninger og møder op i god tid efter aftale med trænerteamet og hjælper til med opstilling og oprydning
 • Hun/Han møder hver gang eller melder afbud til trænerteamet hurtigst muligt
 • Hun/Han svarer på mails og andre beskeder fra trænerteamet
 • Hun/Han holder regnskab med antal træningsgange, vedkommende deltager i
 • Hun/Han giver i god tid Ungtræner-koordinator besked om eventuelle ønsker til ændringer i eksisterende aftale.

Forventninger til trænere på årgange med ungtrænere

 • De tager godt imod ungtrænerne og sørger for, at disse anvendes til relevante opgaver under hensyntagen til deres erfaring og kompetencer
 • De er opmærksomme på, at ungtrænerne behandles respektfuldt af spillere og forældre
 • De giver i god tid Ungtræner-koordinator besked om eventuelle ønsker til ændringer i eksisterende aftale
 • De giver ungtrænerne mulighed for at udvikle sig fodboldfagligt og personligt.

Fordele ved Ungtrænerkonceptet

 • De unge spillere bliver knyttet endnu tættere til klubben – med større fastholdelse til følge
  Ungtrænerne får en god uddannelse – både fodboldfagligt og menneskeligt
 • Flere af vores Ungtrænere får lyst til at blive ’rigtige’ trænere
 • Børnespillerne får nogle gode rollemodeller og idoler i egen klub
 • Trænerne får en vigtig ekstra hånd ved træningen