Denne historie tager reelt sin begyndelse for fem år siden en råkold novemberaften på et trænermøde mellem en gruppe af pigetrænere på Lolland-Falster. De ville gerne på tværs af klubberne skabe et træningstilbud om vinteren, der kunne fastholde og udvikle pigerne som fodboldspillere.

Trænernes vision var lige så enkel som den var genial: De ville skabe ”noget” der gavnede fodbolden. Ikke den enkelte klub – men fodbolden.

Resultatet var en serie fælles vintertræningsdage, hvor op til 70 piger fra fem forskellige klubber samledes til træning gennem flere vintre.

Og her kom læring nummer 1:

”Pigerne lærte hinanden at kende på tværs af klubberne. De var modstandere på kampdage, men veninder i hverdagen. Det gav første grundsten til, at spillerne ikke har noget problem med at samarbejde med andre klubber, ” siger Per Sørensen, ungdomskonsulent i Nørre Alslev Boldklub.

Det samme gjorde sig gældende på trænersiden. Der blev skabt et netværk mellem trænerne, der også blev en vigtig grundsten i de senere klubsamarbejder med udgangspunkt i den fælles oplevelse af, at vi alle er fornuftige mennesker selvom man er træner i den rivaliserende naboklub.

Udviklingen i ungdomsfodbolden på Lolland-Falster har været ret tydeligt de seneste 10 år. Færre børn i årgangene og stadigt større konkurrence fra andre idrætsgrene. De enkelte klubber fik stadigt større udfordringer med at have nok spillere i en enkelt årgang, og måtte ofte blande flere årgange for at kunne stille et hold. Statistikken talte sit tydelige sprog. Der blev færre og færre hold, og der var frafald blandt spillerne.

Vigtig forberedelsesfase
I 2014 stoppede snakken og der blev bygget videre på det fundament der blev skabt for et par år siden – at samarbejdet er den eneste vej frem, hvis fodbolden skal vinde.

”Vi tog initiativ til at undersøge, om de ældste piger fra Guldborg og Nørre Alslev var interesserede i at lave et samarbejde” siger Per Sørensen, der som ungdomskonsulent blev lokomotiv og brobygger i projektet.

Hele efteråret blev brugt på fælles træninger, forældremøder og en fælles fest for at finde ud af om der var basis for et fælles hold. Og pigerne sagde JA til hinanden, og fællesholdet var en realitet fra foråret 2015.

”Det sociale element hos pigerne er ekstremt vigtigt, når der skal laves et holdsamarbejde. Til gengæld går pigerne all-in, når de først har sagt ja til at lave et fælles hold, ” siger Per Sørensen.

I løbet af vinteren blev der sat fart og struktur på arbejdet med klubsamarbejder.

Det skete som en udløber af arbejdet med pilotprojektet Ungdomsfodbold 2.0 (idag Teenagefodbold, red.), hvor et af de kommende indsatsområder blev at videreudbygge og skabe nye holdfællesskaber for vores drenge- og pigeungdom.

”Vi gik meget struktureret til værks for at være så godt forberedt som muligt. Forberedelse er nøglen til succes med klubsamarbejder,” siger Per Sørensen.

Sådan er det gået
Et år efter holdsamarbejdet med Nordfalsters FB og Guldborg IF har alle hænderne i vejret. Det blev en sejr for fodbolden og for teenagefodbolden.

Spillerne er glade og tilfredse.
”Vi har kun oplevet et minimalt frafald i klubberne. Det mest positive har været at tidligere spillere er begyndt igen, fordi det rygtedes ude i lokalområdet, at det altså var fedt at spille fodbold, fordi der var mange til træning,” siger Per Sørensen.

Og netop træningsmiljøet er afgørende for det gode klubsamarbejde. Alle tre klubber i samarbejde peger på vigtigheden af, at der trænes lige meget begge steder, og at det sker efter de samme principper.

”Styregruppen har gjort et stort forarbejde for at alle praktiske detaljer som klubdragt, hjemmebaner, trænere, træningstidspunkter og træningssteder var på plads, da vi gik i gang,” siger Per Sørensen.

Når klubber, der gennem mange år har været lokale rivaler, skal samarbejde, er det helt afgørende at det sker med gensidig respekt og ligeværdighed i samarbejdet. Det viser første års erfaringer fra samarbejdet mellem Nørre Alslev Boldklub, Nordfalsters Boldklub og Guldborg IF.

”Ingen er storebror i samarbejdet. Vi er alle lige, og vi skal alle give og tage undervejs for at det lykkes, ” siger Per Sørensen.

Forældrene er altid en kritisk faktor, når der laves samarbejde på tværs af klubber. Men også her kan der sættes tre point ind på kontoen.

”Vi har stort set ingen klager fået, men der imod masser af positive tilbagemeldinger fra spillere, forældre og andre klubpersoner, ” siger Per Sørensen.

Fremtiden?
Det første år gav en masse erfaringer og vigtigst af alt for de tre klubber - både sportslig og social succes på og uden for banen.

Men det stopper ikke her.

”Vi arbejder videre med at styrke samarbejdet yderligere, og det sker blandet gennem en række sociale events for spillerne i de tre klubber, ” siger Per Sørensen.

Erfaringerne det første år er så gode, at alle vil fortsætte – og tage de næste skridt. Men en ting ved man allerede:

Det er super vigtigt at opretholde nærmiljøet i klubbenes børneafdelinger. Der skal kun være få samtræninger, men gerne fællesarrangementer for klubbernes mindste årgange.

”Og så kommer vi jo ikke udenom, at vi skal til at se på, hvad der skal ske med overgangen fra ungdom til seniorspiller i de tre klubber. Der er jo endnu ikke noget samarbejde i seniorafdelingerne,” siger Per Sørensen.

Han har i øvrigt et råd til alle andre klubber, der overvejer hold- og klubsamarbejder:

”Man skal gøre det, mens det ikke er nødvendigt, men fordi man har lyst.”

En guide til det gode klubsamarbejde

Sådan gjorde vi i opstartsfasen:

 • Analysering af klubben medlemstal fordelt på køn og alder
 • Fastlæggelse af nuværende og kommende efterskoleelevers indvirkning på medlemstallet.
 • At kunne tilbyde vores ungdomsspillere et godt klubmiljø, træningsmiljø og kampmiljø
 • At kunne tilbyde vores ældste ungdomsspillere 11-mands fodbold til både pige- og drenge.
 • På sigt at kunne levere spillere til respektive klubbers seniorafdelinger

Sådan gjorde vi i forberedelse-fasen:

 • Kontakte relevante samarbejdsklubber i dette tilfælde Guldborg IF på pigesiden og Nordfalster FB på drengesiden.
 • Nedsætte styregrupper med repræsentanter fra alle klubber
 • At analysere klubbernes samlede medlemstal for at skabe et overblik over mulige ”hold-kombinationer” hvor ALLE medlemmer tilgodeses. Husk at kigge på de ældste børneårgange U12.
 • Synliggørelse af fordele og ulemper med fokus på evt. kommende frafald.
 • Fastlæggelse af strategi – bredde projekt med sportslige ambitioner.

Sådan gjorde vi i - udførelses-fasen, 1 del

 • Afholdelse af spiller- og forældremøder i respektive klubber
 • Synliggørelse af strategi overfor spillere og forældre, vi vil kun det bedste for vores medlemmer
 • Afholdelse af trænermøder, hvem er med….
 • Sammensætning af trænerteams, repræsentanter for begge klubber på alle hold, enten som træner eller holdleder.
 • Fastlæggelse af træningsdage og tider.
 • Fastlæggelse af træningssteder, ligelig fordeling mellem klubberne.

Sådan gjorde vi - udførelses-fasen, 2 del:

 • At opstarte uforpligtende samtræninger for ungdom for derigennem at lære hinanden at kende.
 • Afholde sociale events - ryste sammen arrangement.
 • Synliggøre og tilvejebringe det gode træningsmiljø i praksis
 • Lære naboklubben at kende, den enkelte klubs klubmiljø.
 • Skabe forældre tryghed omkring projektet i praksis.
 • At opstarte uforpligtende samtræninger for klubbernes børnefodbold

Sådan gjorde vi udførelses-fasen, 3 del:

 • Tilmelding af ungdomshold
 • Fastlæggelse af hjemmebane
 • Kamptrøje
 • Synliggøre og tilvejebringe det gode kampmiljø
 • Afvikling af kampe
 • Hjælpe hinanden ved børnestævner – udlån af spillere

Hvilke hold samarbejder:

 • Der tilbydes 11 mands i dr U14 og U16 NFB/NAB
 • Der tilbydes 11 mands i pi U17 GIF/NAB
 • Der tilbydes 8 mands i pi U17 GIF/NAB
 • Der tilbydes 8 mands i pi U13 NFB/NAB

Om de tre klubber:

Nørre Alslev Boldklub og Nordfalsters Forenede Boldklubber ligger på Nordfalster – og Guldborg IF ligger på det Nordøstlige del af Lolland. Byen ligger på begge sider af Guldborgsund. Alle tre klubber har både senior, ungdoms og børnefodbold for både piger og drenge.