Alle børn har ret til børneopdragelse

Mange vil nok mene, at opdragelse er forældrenes ansvar, og fodboldlæringen er fodboldtrænernes ansvar. Men DBU’s nye børnerettigheder siger, at alle børn har ret til børneopdragelse – også i den tid de bruger i fodboldklubben.

Denne nedskrevne børnerettighed betyder, at de ansvarlige voksne i fodbolden skal vise sig som venlige ledere, som laver et rum med tydelige normer, struktur og kommunikation, og derigennem påtager de voksne i fodboldklubben sig et opdragelsesansvar. I den tid børnene bruger i fodboldklubben, er det de voksne i klubben, der er børnenes primære voksne, og derfor skal fx trænere også turde at være tydelige om sine egne grænser og bryde ind og sige fra, når noget opleves som forkert opførsel fra barnet.

Som træner er du rollemodel for, hvordan I taler til hinanden på holdet. Du kan være medudvikler af børnenes livsfærdigheder og styrke deres opdragelse ved at tilskynde til respekt, sportsånd, kammeratskab, teamwork og god trænings- og kampetik.

Det er vigtigt, at børnene kender til reglerne i klubben og på fodboldbanerne, og når de overskrides, er det vigtigt, at de voksne gør opmærksom på dette på en ordentlig og respektfuld måde, så børnene kan lære af det.

Brug Antibulli Fodbolds konkrete værktøjet

Antibulli Fodbold er et online tiltag målrettet trænere på børnehold for 6-12-årige. Det er en app, der består af inspiration, konkrete råd og træningsøvelser, som kan styrke sammenhold og trivsel.

I introøvelserne lærer børnene fx hinanden godt at kende. Det fremmer sammenholdet, når børn kender hinanden godt – det er lettere for dem at blive venner og at acceptere og tage hensyn til hinandens forskelligheder. I introøvelserne lærer børnene at blive opmærksomme på hinanden og hinandens kropssprog. Øvelserne sætter fokus på, hvem børnene er, frem for hvad de kan, og der arbejdes med, at alle bliver set og føler sig som en del af holdet.

Derudover er der konkrete forslag til øvelser uden for banen, som kan være med til at sikre børnenes ret til børneopdragelse.

Læs mere om Antibulli Fodbold her.

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.