Skab traditioner og sociale aktiviteter

Traditioner, sociale aktiviteter og tilbagevendende årlige begivenheder er vigtigt for, at børnene og de frivillige fortsætter med at være aktive i klubben. Det er vigtigt, at der skabes fællesskab på årgangene, men også på tværs af klubben.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • Sørg for, at alle børn tilbydes sociale aktiviteter. Det kan for eksempel være stævneaktiviteter, ture til ind- og udland, opstartsarrangementer, afslutningsarrangementer, fællesspisninger osv.
  • Planlæg for eksempel en fodboldskole, som en årlig tilbagevendende begivenhed for klubbens spillere. Det kan både være i sommerferien, men der er også gode muligheder for at afholde fodboldskole i påskeferien og efterårsferien.
  • For trænerne kan der laves inspirationsture, inspirationsoplæg, fællesspisning osv.
  • Der kan også laves en frivillighedsdag, hvor de frivillige anerkendes og hyldes.

Brug Antibulli Fodbolds konkrete værktøjer

Antibulli Fodbold er et online tiltag målrettet trænere på børnehold for 6-12-årige. Det er en app, der består af inspiration, konkrete råd og træningsøvelser, som kan styrke sammenhold og trivsel.

Øvelserne som foreslås uden for banen kan være et rigtig godt værktøj til at opnå målet om at skabe traditioner og sociale aktiviteter for børnene i klubben.

Læs mere om Antibulli Fodbold her.