Inddrag medlemmerne og de frivillige ift. deres ønsker og behov

Alle børn har ret til medbestemmelse, og det er vigtigt at lytte til børnene og være modtagelige for deres gode ideer. De skal have lov til at prøve noget af, som de selv finder på og dermed være med til at præge deres eget fodboldmiljø. Det er en måde at praktisere DBU’s børnesyn på – en måde hvor børnene oplever sig set og hørt, anerkendt og positivt udfordret.

Det er vigtigt at inkludere børnene og de frivillige i diverse beslutninger, så deres ønsker og behov tilgodeses, hvilket på sigt kan bane vej for et mere aktivt engagement i klubben og dermed en lyst til at fortsætte i fodboldfællesskabet.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • For at sikre medbestemmelse blandt børnene spørges og inddrages de til træning og kamp – både undervejs og som en del af evalueringen. Lav en fast rutine, hvor der efter hver aktivitet spørges efter børnenes input. For eksempel et til to minutters refleksionstid to og to eller i plenum.
  • Der kan ligeledes tænkes i uformelle snakke og spillermøder, hvor der bliver lyttet til børnene.
  • Mål på trivsel og medlemstilfredsheden, for eksempel ved at gennemføre en Players 1st undersøgelse – se mere her.
  • Inddrag trænere, frivillige, forældre etc., når klubbens værdier, udfordringer og retning drøftes, for derigennem at sikre et fælles adfærdskodeks for klubben.