Hav mindst én træner pr. otte spillere i alle træningsgrupper

Fodboldglæde og spillerudvikling skal gå hånd i hånd – og træneren er nøglen.

På baggrund heraf anbefales klubben at have mindst én træner pr. otte spillere i alle træningsgrupper/på alle træningshold.

Det sikrer, at alle børn bli­ver set og hørt og har kontakt med en træner undervejs i træningen. Det handler om nærvær i mødet med barnet. Er antallet af trænere i forhold til antallet af spillere for lavt, begrænser det samtidig trænernes muligheder for at dele børnene i mindre grupper. Det er vigtigt, at der altid er trænere nok på alle børneårgange, så trænerne får de bedst mulige betingelser for at kunne lave god træning, og spillerne ligeledes oplever gode betingelser for at udvikle sig.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • Start med at skabe et overblik over antallet af trænere pr. træningsgruppe. Hvis der er nogle årgange, hvor der er en træner pr. otte spillere, kan der eventuelt hentes inspiration fra disse årgange til, hvordan det her er lykkedes med nok trænere.
  • For at sikre en træner pr. otte spillere fremadrettet, er det vigtigt med en systematisk plan for rekruttering af trænere. Klik her for at læse mere om denne anbefaling.
  • Det kan anbefales at involvere og aktivere forældrene, der er gode til at være sammen med børn, hvis der mangler trænere. Her er det vigtigt med en god forventningsafstemning på forældremøderne.
  • Det kan ligeledes anbefales at inddrage ungtrænere, som børnetrænere, og derigennem sikre den fremtidige trænerstab i klubben.