FC Skanderborg

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 1 - Forår 2024 Pulje 10
Herrer Serie 3 - Forår 2024 Pulje 41
Kvinder C (+15) 7:7 - Vinter Pulje 3
Herre Serie 3 TT (6 k.) Pulje 2
ØOB Oldboys 35 år 11 mands 2023-24 Kreds 4
ØOB Oldboys 45 år 7 mands 2023-24 Kreds 14
U19
U19 Drenge Liga 1 (2005-06) 11:11 - forår 2024 Pulje 302
U19 Drenge Liga 2 (2005-06) 11:11 - forår 2024 Pulje 313
U19 Drenge/11:11 (2005-06) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U19 Drenge Liga 1 (2005-06) 11:11 - Vinter Pulje 1
U19 Drenge Liga 2 (2005-06) 11:11 - Vinter Pulje 3
U19 Drenge Liga 4 (2005) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 11
U17
U17 Drenge Liga 1 (2007) 11:11 - forår 2024 Pulje 402
U17 Drenge/11:11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17 Piger/11:11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17 Drenge Liga 2 (2007) 11:11 - Vinter Pulje 15
U17 Piger C (2007) 8:8 - Vinter Pulje 27
U17 Piger Liga 3 (2007/2008) TT (3 k.) Pulje 71
U16
U16 Drenge Liga 2 (2008) 11:11 - forår 2024 Pulje 457
U16 Drenge/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U16 Piger/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U16 Drenge Liga 3 (2008) 11:11 - Vinter Pulje 28
U15
U15 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Piger/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge Liga 3 (2009) 11:11 - Vinter Pulje 49
U15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - Vinter Pulje 57
U15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - Vinter Pulje 55
U15 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 65
U15 Piger Liga 3 (2009) 11:11 - Vinter Pulje 162
U15 Drenge C (2009) 8:8 - Vinter Pulje 10
U15 Drenge Liga 3 (2009) TT (3 k.) Pulje 41
U15 Drenge Liga 4 (2009) TT (3 k.) Pulje 44
U15 Drenge Liga 4 (2009) TT (3 k.) Pulje 45
U15 Drenge Liga 5 (2009) TT (3 k.) Pulje 48
U15 Piger Liga 2 (2009) TT (3 k.) Pulje 72
U14
U14 Drenge Liga 2 (2010) 11:11 - forår 2024 Pulje 613
U14 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Piger/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge Liga 2 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 71
U14 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 79
U14 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 95
U14 Piger Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 173
U14 Piger Liga 2 (2010) TT (3 k.) Pulje 75
U13
U13 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - forår 2024 Pulje 712
U13 Piger Liga 1 (2011) 11:11 - forår 2024 Pulje 952
U13 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Piger/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 119
U13 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 128
U13 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 180
U13 Piger C (2011) 8:8 - Vinter Pulje 37
U12
U12 Drenge A1 (2012) 8M - Vinter 2023/2024 Pulje 5
U12 Drenge kunstgræsturnering (2012) - 4. stævne Pulje 2
U12 Drenge kunstgræsturnering (2012) - 4. stævne Pulje 37
U12 Drenge kunstgræsturnering (2012) - 4. stævne Pulje 63
U12 Piger kunstgræsturnering (2012) - 4. stævne Pulje 76
U12 Piger kunstgræsturnering (2012) - 4. stævne Pulje 85
U12 Piger A (2012) 8M TT Pulje 9
U12 Piger B INDE (2012) - (10/3-2024) Pulje 6
U12 Piger C INDE (2012) - (10/3-2024) Pulje 8
U11
U11 Drenge kunstgræsturnering (2013) - 4. stævne Pulje 90
U11 Drenge kunstgræsturnering (2013) - 4. stævne Pulje 121
U11 Piger kunstgræsturnering (2013) - 4. stævne Pulje 200
U11 Drenge C (2013) 5M TT Pulje 61
U11 Piger A (2013) 8M TT Pulje 14
U11 Piger B (2013) 8M TT Pulje 17
U11 Drenge A2 (2013) 8M TT Pulje 52
U11 Drenge B1 (2013) 8M TT Pulje 57
U10
U10 Drenge A1 (2014) 5M - Vinter 2023/2024 Pulje 24
U10 Drenge A Kunstgræs (2014) 5M (2./3. marts) Pulje 6
U10 Drenge A Kunstgræs (2014) 5M (2./3. marts) Pulje 7
U10 Drenge B Kunstgræs (2014) 5M (2./3. marts) Pulje 31
U10 Drenge C Kunstgræs (2014) 5M (2./3. marts) Pulje 53
U10 Piger B Kunstgræs (2014) 5M (2./3. marts) Pulje 225
U10 Piger C Kunstgræs (2014) 5M (2./3. marts) Pulje 229
U10 Drenge A1 (2014) 5M TT Pulje 1
U10 Drenge A2 (2014) 5M TT Pulje 64
U10 Drenge B1 (2014) 5M TT Pulje 5
U10 Drenge C (2014) 5M TT Pulje 14
U10 Piger B (2014) 5M TT Pulje 54
U10 Drenge A INDE (2014) - (9/3-2024) Pulje 19
U10 Drenge B INDE (2014) - (9/3-2024) Pulje 22
U10 Drenge B INDE (2014) - (9/3-2024) Pulje 23
U10 Drenge C INDE (2014) - (9/3-2024) Pulje 28
U10 Drenge B2 (2014) 5M TT Pulje 8
U9
U9 Drenge A Kunstgræs (2015) 5M (2./3. marts) Pulje 68
U9 Drenge B Kunstgræs (2015) 5M (2./3. marts) Pulje 87
U9 Drenge B Kunstgræs (2015) 5M (2./3. marts) Pulje 88
U9 Piger B/C Kunstgræs (2015) 5M (2./3. marts) Pulje 236
U9 Drenge A (2015) 5M TT Pulje 19
U9 Drenge B1 (2015) 5M TT Pulje 21
U9 Drenge C (2015) 5M TT Pulje 31
U9 Drenge A INDE (2015) - (10/3-2024) Pulje 35
U9 Drenge B INDE (2015) - (10/3-2024) Pulje 38
U9 Drenge B INDE (2015) - (10/3-2024) Pulje 39
U9 Drenge C INDE (2015) - (10/3-2024) Pulje 46
U9 Piger C INDE (2015) - (10/3-2024) Pulje 51
U9 Drenge B2 (2015) 5M TT Pulje 27
U8
U8 Drenge B Kunstgræs (2016) 5M (2./3. marts) Pulje 137
U8 Drenge C Kunstgræs (2016) 5M (2./3. marts) Pulje 151
U8 Drenge C (2016) 5M TT Pulje 48
U8 Piger 3M INDE (2016) - (9/3-2024) Pulje 134
U8 Piger 3M INDE (2016) - (9/3-2024) Pulje 134
U8 Drenge B2 (2016) 5M TT Pulje 43
U7
U7 Drenge 3M INDE (2017) - (9/3-2024) Pulje 120
U7 Drenge 3M INDE (2017) - (9/3-2024) Pulje 121
U7 Drenge 3M INDE (2017) - (9/3-2024) Pulje 120
U6
U6 Drenge 3M INDE (2018) - (9/3-2024) Pulje 109

Log ind