Viborg FF

Ryd
Hold Pulje
Senior
3F Superliga - Grundspil 2024/25 SL
Futsal - Kvinder DM Pulje 1
Herrer Jyllandsserien 2 - Forår 2024 Pulje 4
Herrer Serie 3 - Forår 2024 Pulje 31
Herrer Serie 4 - Forår 2024 Pulje 61
Kvinder Serie 2 11:11/9:9 - Forår 2024 Pulje 270
Herre C (+16) 7:7 Kortbane - Forår 2024 Pulje 3
Kvinde C2 (+15) 7:7 Kortbane - Forår 2024 Pulje 117
Herre C 7M Kortbane - Regionsfinale Pulje 1
U19
U19 Drenge Divisionen 2023/24 Div
U19 Drenge Liga 2 (2005-06) 11:11 - forår 2024 Pulje 311
U19 Drenge Liga 2 (2006-07) 11:11 - efterår 2024
U19 Drenge Liga 2 (2006-07) 11:11 - efterår 2024
U19 Drenge Liga 3 (2005-06) 11:11 - forår 2024 Pulje 322
U19 Drenge Liga 3 JM-kampe EK
U19 Drenge/11:11 (2005-06) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U17
U17 Drenge Divisionen 2023/24 Div
U17 Piger Liga 2 (2007) 11:11 - forår 2024 Pulje 832
U17 Piger Liga 2 (2008) 11:11 - efterår 2024
U17 Piger Liga 3 (2008) 11:11/9:9 - efterår 2024
U17 Drenge/11:11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U16
U16 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - efterår 2024
U16 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2024
U16 Drenge/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga 1 (2009) 11:11 - forår 2024 Pulje 501
U15 Drenge Liga 1 (2010) 11:11 - efterår 2024
U15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - forår 2024 Pulje 533
U15 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - forår 2024 Pulje 554
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024
U15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - efterår 2024
U15 Piger Liga 2 (2009) 11:11 - forår 2024 Pulje 872
U15 Piger Liga 3 (2009) 11:11/9:9 - forår 2024 Pulje 885
U15 Piger Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2024
U15 Piger Liga 3 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2024
U15 Piger Liga 3 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2024
U15 Piger Liga 3 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2024
U15 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga 1 (2010) 11:11 - forår 2024 Pulje 601
U14 Drenge Liga 1 (2011) 11:11 - efterår 2024
U14 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - forår 2024 Pulje 623
U14 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - forår 2024 Pulje 634
U14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2024
U14 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - efterår 2024
U14 Piger Liga 1 (2010) 11:11 - forår 2024 Pulje 911
U14 Piger Liga 3 (2010) 11:11 - forår 2024 Pulje 933
U14 Piger Liga 4 (2010) 11:11/9:9 - forår 2024 Pulje 946
U14 Piger Liga 1 (2011) 11:11 - efterår 2024
U14 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2024
U14 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge C (10) 8:8 Kortbane - Forår 2024 Pulje 23
U13
U13 Drenge Liga 1 (2011) 11:11 - forår 2024 Pulje 701
U13 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2024 Pulje 723
U13 Drenge Liga 1 (2012) 8:8 - efterår 2024
U13 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 forår 2024 Pulje 745
U13 Drenge Liga 2B (2012) 8:8 - efterår 2024
U13 Drenge Liga 5 (2012) 8:8 efterår 2024
U13 Piger Liga 1 (2011) 11:11 - forår 2024 Pulje 951
U13 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - forår 2024 Pulje 963
U13 Piger Liga 3 (2011) 11:11/9:9 - forår 2024 Pulje 974
U13 Piger Liga 1 JM/FM-finale Pulje 1
U13 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U12
U12 Drenge A1 (12) 8:8 - Forår 2024 Pulje 5
U12 Drenge C (12) 8:8 - Forår 2024 Pulje 66
U11
U11 Drenge A2 (13) 8:8 - Forår 2024 Pulje 81
U11 Drenge B (13) 8:8 - Forår 2024 Pulje 89
U10
U10 Drenge A1 (14) 5:5 - Forår 2024 Pulje 22
U10 Drenge B1 (14) 5:5 - Forår 2024 Pulje 18
U10 Drenge B2 (14) 5:5 - Forår 2024 Pulje 23
U10 Drenge C (14) 5:5 - Forår 2024 Pulje 35
U9
U9 Drenge A2 (15) 5:5 - Forår 2024 Pulje 63
U9 Drenge B1 (15) 5:5 - Forår 2024 Pulje 70
U9 Drenge C (15) 5:5 - Forår 2024 Pulje 87
U8
U8 Drenge A2 (16) 5:5 - Forår 2024 Pulje 105
U8 Drenge B2 (16) 5:5 - Forår 2024 Pulje 118
U7
U7 Drenge B (17) Introstævne 5-mands 13. juni Pulje 8

Log ind