Dispensation

Dispensationsregler:
Udendørsdispensationer er ikke gældende inde.

Halvårsspillere:
I Region 4’s indefodboldturnering kan - uden konsekvens for sportslige resultater - anvendes maksimum 1 spiller pr. spilledag, som er født i sidste halvår i året før den pågældende aldersgruppe.

Der fordres ingen ansøgning og godkendelse for halvårsspillere, men på holdoversigten skal den pågældende spillers fødselsmåned og år påføres.

Fleksibilitetsreglen:
Ifølge DBU Jylland’s hjemmeside under ”Love og regler”, "Turneringsbestemmelser", "Indefodbold" er også gældende for pågældende rækker (max.) 1 spiller. Se reglen her

Ekstraordinær dispensation:
Eventuel ekstraordinær dispensation (til benyttelse af spillere fra nærmeste ældre årgang) kan i særlige tilfælde opnås, men kun efter begrundet ansøgning til regionskontoret, hvorefter det regionale disciplinærudvalg afgør, om en eventuel godkendelse vil medføre konsekvens for opnåede resultater. De(n) pågældende spiller(e) må ikke benyttes før modtagelse af dispensationsbevis.

Fælles for dispensationsreglerne (halvårsspillere, fleksibilitetsregel og ekstraordinær dispensation) - Et hold kan maksimalt kun anvende 1 spiller fra 1 af de 3 dispensationskategorier pr. spilledag.