Kampfordelerinfo

Udtrækning
Dette skal omgående meddeles skriftligt (gerne mail) til DBU Jylland Region 4, der derefter orienterer de øvrige hold i puljen.

Eftertilmelding af hold
Der kan eftertilmeldes hold, såfremt der er udtrækninger i puljerne. Såfremt der eftertilmeldes nok hold i et område, kan der blive oprettet nye puljer. Forhør jer på regionskontoret.

Se også arrangørklubbens opgaver.

Mange kampflytninger kan undgås
For hvert år der går, kommer der mere og mere fokus på de mange kampflytninger, der foretages i løbet af en turnering.

Antallet af kampe, der flyttes efter tilrettelæggelse, stiger og stiger - og med de hjælpemidler klubbernes kampfordelere efterhånden har til rådighed (on line indtastning, lang tid til tilrettelæggelse med deraf følgende mulighed for at inddrage modstanderne i tilrettelæggelsen, mv.), burde det være muligt at begrænse antallet af flytninger.

Derfor anfører vi nedenstående nogle tips og ideer til at få antallet af flytninger reduceret (sikkert kendte forhold, men alligevel):
  • Inddrag trænere og holdledere allerede i tilrettelæggelsesfasen.
  • Informer spillerne om tilrettelæggelsen så tidligt som muligt, således at de har mulighed for at lægge kampdatoer ind i kalenderen hjemme hos familien.
  • Få opbakning i din bestyrelse til at sortere "de dårlige begrundelser fra" (vi mangler Peter på lørdag, træneren skal i byen om aftenen m.v.).
  • Orientér spillerne på klubmøder om "spillereglerne".
  • Gør, hvad du kan for at indsamle oplysninger om lejrskoler, konfirmationsdatoer, landskampe, mv.
  • Gør trænerne opmærksom på, at kampe ikke kan flyttes senere end 10 dage før spilledato.

Hvis ovennævnte regler følges, har du givet dit bidrag til at gøre det nemmere at være klubkampfordeler, kampfordeler i en fodbolddommerklub samt spiller - både i din egen og i andre klubber.