Reglement for træningsturneringen 11-mands

Propositioner for Træningsturneringen 11-mands

1)  Dommerbestilling
DBU Jylland påsætter dommer til kampene. 
Ønsker en klub at benytte en dommertrio (kode 02), er det rekvirenten, der skal betale. 
Klubben kontakter i dette tilfælde den lokale dommerpåsætter.
Serie1/serie 2 Herrer og U19 Drenge Liga 2 er automatisk påsat dommertrio = dommerkode 02.

2)  Regler
Der spilles efter DBU Jylland's regler med de tilføjelser, der er i disse propositioner.

3)  Baner
Der skal spilles på de anviste baner (græs/grus/kunstgræs), som er anført i holdplanen. Afmærkning kan ske med kegler. Kampene SKAL spilles, enten ved flytning til modstanderens bane eller spilles som midtugekamp. Der SKAL være kontakt klubberne imellem op til en kamp, der trues af aflysning. Kun i helt specielle tilfælde kan en kamp aflyses uden det medfører bødeforlæg.

4)  Spillere
Det er op til det enkelte hold, hvor mange spillere man ønsker at benytte. Antallet skal dog meddeles modstanderen og dommeren inden kampens start.

5) Holdkort
Det er muligt at udfylde holdkort, men det er ikke påkrævet.

6)  Økonomi
Holdene deler dommerudgiften, og der afregnes via klubbens måneds-faktura.
Kampafgift: Aflyses eller flyttes en kamp, beregnes ny kampafgift, hvis 8 dages  reglen er gældende.
Klubben, der er årsag til aflysningen/flytningen, betaler kampafgiften for den aflyste/flyttede kamp, hvis 8-dages reglen er gældende. 
Sker ændringer på grund af force majeure, deler de to klubber kampafgiften.
Aflysning el. afbestilling af dommer: Aflyses en kamp så tidligt, at dommeren får meddelelse herom, inden han begynder transporten til kampen, tilkommer han ingen honorar og kilometergodtgørelse.
Aflyses en kamp efter at dommeren har begyndt transporten til kampen, har denne krav på fuld honorar og kilometergodtgørelse.

7)  Gult kort
Et gult kort giver 10 minutters udvisning. Der må ikke indsættes en anden spiller.

8)  Rødt kort
En spiller, som i en kamp tildeles advarsel nr. 2 eller direkte rødt kort kan ikke genindtræde i kampen, men efter 10 minutter kan holdet indsætte en anden spiller.
Alle røde kort skal indberettes af dommeren, og spilleren må ikke benyttes før en meddelelse fra DBU Jylland Region 3 foreligger.

9)  Op  og nedrykning af spillere
I træningsturneringen er der ingen regler for op og nedrykning af spillere. Klubberne har dog pligt til at spille med det hold, der er tilmeldt i henhold til indrangeringen. 

10)  Indrapportering af resultater
Det er hjemmeholdets (førstnævnte) ansvar at indrapportere resultaterne fra kampene via DBU App'en. 
Hvis en kamp bliver aflyst, SKAL årsagen indberettes via mail til Region 3: region3@dbujylland.dk
Sidste frist for indberetning er d. 15. april 2020.
Såfremt resultatet af en kamp ikke indrapporteres, vil det medføre bøde til hjemmeholdet (førstnævnte hold).

11)  Pointberegning.
Resultaterne fra træningsturneringen kan ses på www.dbujylland.dk

12) Protester og indberetninger 
Skal indsendes senest 3 dage efter kampens afvikling. Protestgebyr på 200,00 kr. faktureres på klubbens månedsregning.

13) Bøder
Udtrækning       -  400,00 kr. pr. hold.
Udeblivelse       -  225,00 kr. pr. kamp 
Manglende indtelefonering af resultat   - 75,00 kr. pr. resultat  

14) Udtrækning
Meddeles omgående pr. mail til DBU Jylland Region 3. Kontoret orienterer herefter de berørte klubber.

15)  Eftertilmelding af hold
Klubberne har mulighed for at eftertilmelde hold i de puljer, hvor der er et ulige antal hold, dvs. er en oversidder, eller i puljer hvor et hold har trukket sig. 
Eftertilmelding af hold skal ske skriftligt til DBU Jylland Region 3 på nedennævnte adresse/ e-mail.

16) Turneringsadresse:
DBU Jylland, Region 3, Kileparken 27, 8381 Tilst, Tlf. 8939 9930
E-mail: region3@dbujylland.dk 

17) Ekstra spiller på banen
I kampe i 11-mands ungdomsrækker er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.
For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering. 
Læs mere om reglen, samt hvilke rækker den gælder for her.

18) Fleksibel spilleform
I nogle rækker kan man senest 2 timer før kampstart meddele modstanderen, at man ønsker kampen afviklet som 9-mands. 
Læs mere om reglen, samt hvilke rækker den gælder for her.


TURNERINGSKONTAKTPERSONER I DBU JYLLAND REGION 3

Jens Chr. Svejstrup 8310 Tranbjerg, tlf. 5121 1394, e-mail: jcsv@oncable.dk 
Jørgen Snog 8370 Hadsten, tlf. 2372 6737, e-mail:snog@dbujylland.dk 

DOMMER-VAGTEN  Tlf. 8939 9970

DBU Jyllands dommervagt kan benyttes ved akutte aflysninger/baneændringer m.m. i træningsturneringen. 
Dommervagten træffes på 8939 9970 fra fredag kl. 14.30 – mandag morgen kl. 8. Den lokale dommerpåsætter skal dog kontaktes lørdag morgen i telefontiden for akutte aflysninger.