Tilmeldingsgebyr træningsturnering

Holdgebyrer:
Herrer/Kvinder og Ungdom 11-mands: Kr. 205,-
Holdgebyr 8-mands: kr. 145,-
Holdgebyr 7-mands : kr. 145,-
Holdgebyr 5-mands: kr. 105,-
Gebyret opkræves via klubbens månedsfaktura fra DBU Jylland.

Bøder
Udeblivelse uden afbud: kr. 500
Udeblivelse med afbud: kr. 225
Udtrækning: kr. 400
Manglende resultater (pr. enkeltstående kamp): kr. 75*
Manglende resultater (pr. kamp ved stævne): kr. 15*

Vær opmærksom på, at det er arrangøren, som er ansvarlig for at indrapportere resultater for kampene samt evt. afbud/udeblivelser.

Økonomi - Dommer:
DBU Jylland påsætter dommere til alle kampe i 7-mands, 11-mands
I 8-mands kampe påsættes automatisk dommer (kode 01) fra U17 Drenge og Piger samt ældre.
Hvis der ønskes dommerkode 01 til øvrige rækker betaler rekvirenten.
Holdene deler udgiften til dommeren. Det bliver opkrævet på klubbens månedsfaktura.

Kampafgift:
Aflyses eller flyttes en kamp, beregnes ny kampafgift, idet 8 dages reglen er gældende.
Klubben, der er årsag til aflysningen/flytningen, betaler gebyret for den aflyste/flyttede kamp.
Sker ændringer på grund af force majeure, deler de to klubber gebyret.

Aflysning el. afbestilling af dommer:
Aflyses en kamp så tidligt, at dommeren får meddelelse herom, inden dommeren begynder transporten til kampen, tilkommer dommeren ingen kilometer-godtgørelse.
Aflyses en kamp efter, at dommeren har begyndt transporten til kampen, har dommeren krav på fuld kilometergodtgørelse.