Evaluerings- og dialogmøde - Børnefodbold

BRED Hb171028stensballestaevneu11drenge124

”Det er aldrig for tidligt at starte til fodbold”

Hvordan rekrutterer vi endnu flere af de yngste medlemmer og deres forældre til vores fodboldklubber? Det er første tema på Region 3´s Dialogmøde med klubberne, mandag d. 10. oktober.
To klubfolk – Marc Søballe fra IF Lyseng og Steffen Lynge Pedersen fra Stensballe IK – vil give deres bud på hvordan de i deres klubber, har haft stor succes med rekruttering af nye 2 – 4-årige fodboldspillere og deres forældre.
Efter oplægget fra Marc og Steffen vil der være tid til debat og spørgsmål, omkring rekruttering af endnu flere af de yngste medlemmer.

Evaluering af Region 3’s turneringer og stævner - udendørs
Vi skal også have evalueret efterårets fodboldturneringer for U6-U12 i Region 3. Her vil vi rigtig gerne ha’ mange klubfolk på banen, med jeres meninger omkring Region 3´s turneringer.

Forslag til debatemner er:
1. Generelle kommentarer omkring vores tilbud i 3M (U5-U7), 5M (U8-U12) og 8M (U11-U12).
2. Hvordan reducerer vi antallet af afbud til vores stævnekampe i U8-U11 5M?
3. Fordele og ulemper ved stævner eller enkeltkampe i 5M fodbold.
4. Antal niveauer, datoplaner, antal stævnerunder og antal enkeltkampe i børnefodbolden.
5. Præsentation af mulig ny model for Ombrydning af børnefodbolden.
6. Kampledere (dommere) i børnefodbold. Fordele og ulemper ved arrangørklubben eller førstnævnte hold som kampleder.
7. Hvordan rekrutterer klubberne frivillige kampledere?
8. Evaluering af Region 3´s Stævnetilbud.
9. Kort orientering om Børnestrategien og hvordan den tænkes ind i fremtidige stævner/enkeltkampe.

 HUSK! De personer der møder op på dialogmødet – kan have stor indflydelse på fremtidens turneringer og stævner i Region 3.

Mødet foregår online via Teams, mandag d. 10. oktober 2022 kl. 19.30-21.30. Umiddelbart efter tilmeldingsfristen (9. oktober) udsendes link til mødet.

Foreløbig Dagsorden:

1) Velkomst og præsentation v/børnegruppeformand Marc Søballe
2) Hvordan rekrutterer vi endnu flere af de yngste medlemmer og deres forældre til vores fodboldklubber?
3) Evaluering af børnerækkerne – U6-U12 efteråret 2022
4) Kort præsentation af Vintertilbuddene fra Region 3
5) Eventuelt

Vi (Region 3´s Børnegruppe og Region 3´s administration) er klar til at høre jeres ønsker, meninger og forslag til forbedringer.

Målgruppe: Børneansvarlige, børnetrænere (U6-U12) og kampfordelere.

Tilmelding skal sendes til Johnny Nielsen fra DBU Jylland Region 3’s kontor på mail: joni@dbujylland.dk

Tilmeldingsfrist søndag d. 9. oktober 2022. Oplys gerne hvilken årgang og klub du/I repræsenterer.