Særlige forhold U13 og ældre

Futsal i Region 3 følger det fælles turneringsreglement og spilleregler, dog med nedenstående undtagelser, som kun benyttes i Region 3 grundet ny turneringsstruktur med enkeltstående stævner.

§ 11.10: Udgår et hold inden holdets 1. kamp ved stævnet annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.

§ 11.11: Udgår et hold efter holdets 1. kamp ved stævnet mister holdet sine evt. indspillede points og taberdømmes 0-3 i samtlige holdets kampe ved stævnet. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.

§ 19.9: en spiller, der har deltaget i 2/3 dele af de indledende stævner på højere rangerende hold, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold.

§ 19.9.1: En spiller kan max. flyttes et niveau ned mellem 2 spillede stævner.
Eksempler:
- En spiller der ved 1. stævne har deltaget i kamp for et hold i A-rækken, kan ved 2. stævne ikke deltage for et hold i C-rækken. Spilleren kan kun flyttes et niveau ned i forhold til hans seneste spillede kamp, og må altså ved 2. stævne således kun deltage for et hold i enten en A-række eller B-række.
- En spiller der ved 1. stævne har deltaget i kamp for et hold i A-rækken og ved 2. stævne har deltaget i kamp for et hold i B-rækken, kan IKKE deltage for et hold i C-rækken til det 3. stævne eller evt. videregående mesterskaber i C-rækken. Dette fordi spilleren har deltaget i 2/3 af de indledende stævner på højere rangerende hold.
- En spiller der ved 1. stævne har deltaget i kamp for et hold i A-rækken, men som ikke har spillet ved 2. stævne, kan IKKE deltage for et hold i C-rækken til det 3. stævne eller evt. videregående mesterskaber i C-rækken. Dette fordi spilleren senest har spillet for et hold i A-rækken, og derfor max kan flyttes et niveau ned, altså til B-rækken. Såfremt spilleren havde spillet ved det 2. stævne kunne den højest have deltaget i B-rækken, og således ikke været aktuel for et hold i C-rækken ved det 3. stævne.  
- En spiller der ved de første to stævner har deltaget for et hold i B-rækken, kan IKKE deltage for et hold i C-rækken til det 3. stævne eller evt. videregående mesterskaber i C-rækken. Dette fordi spilleren har deltaget i 2/3 af de indledende stævner på højere rangerende hold.

En spiller må altid rykke op og spille for et højere rangerende hold!

En spiller må max deltage for et hold i regionsfinalerne. Det skal være for det højest rangeret hold, som man har repræsenteret ved de indledende stævner.
Eksempel: En spiller har kvalificeret sig til regionsfinalen med to forskellige hold. Det ene hold i en B-række og det andet hold i en C-rækken. Han SKAL i dette tilfælde spille regionsfinalen for B-holdet.

§19.9.2: En spiller må max deltage for et hold i regionsfinalerne. Det skal være for det højest rangeret hold, som man har repræsenteret ved de indledende stævner.
Eksempel: En spiller har kvalificeret sig til regionsfinalen med to forskellige hold. Det ene hold i en B-række og det andet hold i en C-rækken. Han SKAL i dette tilfælde spille regionsfinalen for B-holdet.

§19.9.3:Hvis en klub har kvalificeret sig til regionsfinalen, så kan samme klub kun kvalificere sig til regionfinalen ved et af de senere stævner, hvis det pågældende hold max. har en genganger i forhold til det allerede kvalificerede hold.
Eksempel: Klub X har vundet sin pulje ved det 1. stævne og har dermed kvalificeret sig til regionsfinalen i denne række. Samme klub deltager ved det 2. stævne med et hold i samme række eller en lavere rangeret række. Ved det 2. stævne benytter klubben 2 spillere, som også deltog for klubben ved det 1. stævne, hvor de kvalificerede sig til regionsfinalen. Klubben vil i dette tilfælde IKKE kunne kvalificere sig til regionsfinalen gennem det 2. stævne, da der har været 2 gengangere fra det hold, som allerede har kvalificeret sig til regionsfinalen.
Hvis holdet fra klub x ved det 2. stævne IKKE havde haft gengangere eller max. havde haft en, så vil klubben også igennem det 2. stævne være kvalificeret til regionsfinalen, hvor man så vil have 2 hold. Bemærk dog at en spiller kun må spille på et hold til regionsfinalen.

Vi henviser iøvrigt til §19.9.2.

§ 7. Spilletid 
Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege.
I U13 og ældre er spilletiden i A-rækker 1 x 17 min, mens alle B og C-rækker spiller 1 x 14 min.
Bemærk dog:
Spilletiden kan variere fra overstående hvis et hold spiller 6 kampe ved et stævne. I disse tilfælde er spilletiden 1 x 10 min.

I alle A-rækker U13 og ældre spilles der også med:

1.  Akkumulerede frispark:

Akkumulerede frispark (omhandler direkte frispark) – nedenstående er et lille udsnit af reglerne vedr. akkumulerede frispark

De 5 første akkumulerede frispark i hver halvleg er ”normale
Fra det 6. akkumulerede frispark er flg. gældende:

  • Modspillerne må ikke danne en ”mur”.
  • Spilleren der skal tage sparket skal kunne identificeres på forhånd
  • Målmanden skal være i målfeltet samt min. 5 m. fra bolde
  • Øvrige spillere på banen skal forblive bag en ”tænkt linje” på højde med bolden (parallel med mållinjen) + min. 5 m. fra bolden
  • ”Kickeren” skal forsøge at score
  • Ingen spillere må røre bolden før målmanden el. stolper har rørt bolden – eller bolden har været ude

2. Timeout: Hvert hold kan anvende en pr. kamp. I kampe med 2 halvlege kan der anvendes en pr. halvleg.