Værtsklub

Procedure for udvælgelse af værtsklubber til fodboldskoler, stævner, kurser og øvrige arrangementer.

Region 2's bestyrelse ønsker med denne procedure at signalere overfor klubberne, hvilke overvejelser der ligger til grund for udvælgelse af klubber til forskellige arrangementer.

Proceduren er at betragte som overordnede retningslinier for udvalgene, konsulenterne eller regionskontoret, der træffer den endelige afgørelse om placering, med mindre bestyrelsen undtagelsesvis målrettet går ind og placerer et arrangement.

Følgende overordnede kriterier gælder for alle arrangementer:

Faciliteternes standard - det er en grundlæggende forudsætning, at ansøgerklubben har de nødvendige faciliteter, baner, mål, lokaler, udstyr til rådighed.

Geografisk placering / fordeling - bestyrelsen ønsker så vidt, det er muligt, at Region 2`s arrangementer bliver spredt geografisk i hele regionen.

DBU Jylland-loyalitet eller specielle indsatsområder - bestyrelsen ønsker først og fremmest at tilgodese de klubber, der loyalt samarbejder med DBU Jylland Region 2.
I specielle tilfælde kan andre klubber tilgodeses, blandt andet med det formål at knytte dem tættere til DBU Jylland.

Nye klubber / rotation - bestyrelsen ser gerne, at det ikke er de samme klubber, der gang på gang tilbydes DBU Jylland-arrangementer. Andre klubber skal have mulighed for at komme i betragtning, hvis de ønsker det og kan klare arrangementet.

Ud over disse overordnede kriterier kan der for de enkelte arrangementer være tale om, at andre kriterier indgår i vurderingen.

Det gælder blandt andet følgende arrangementer:

DBU’s Fodboldskoler og Mikrofodboldskoler
· Sidste års evaluering
· Fastholdelse af store og velfungerende skoler
· Fordeling efter geografi / uger
· Fordeling efter efterspørgsel / hvor hurtigt lukkes skolerne for tilmelding

Værtsklubber til stævner mv.
· Placering hos klubber, der så vidt muligt har hold med i stævnet

Kurser
· Placering hos klubber med mange kursusdeltagere