Futsal

Lovgrundlaget er seneste udgave af Futsal loven. Det efterfølgende er en forkortet udgave af denne.

§ 1. Banen
Banen og dens indretning skal være som følger:

Målene
:
Håndboldmål (3 x 2 m) med påsat net.

Udskiftningsområde
:
På sidelinjen – på det af turneringsledelsen anviste sted.

Håndboldbane
Futsalkampe afvikles som oftest på en håndboldbane.
I så fald anvendes arealet inden for målcirklen som straffesparksfelt, og straffesparksmærket placeres på straffesparksfeltets forreste linje, midt for målet.
Der gøres ikke brug af håndboldbanens frikastlinje og straffekastlinje.

§ 2. Bolden
Bolden skal være godkendt til Futsal.
Ydersiden skal være af læder eller andet passende materiale.
Der må ikke bruges bolde lavet af filt, da de kan være farlige for spillerne.

Bolden i U14 Drenge og opefter:
Boldens omkreds skal være mellem 62 og 64 cm.
F.eks. Select Futsal Super, Mimas, Master, Attack el. Samba.

Bolden i U12, U13 og U14 Piger rækker:
Boldens omkreds skal være mellem 57 og 59 cm.
F.eks. Select Talento 13.

Bolden i U10 og U11 rækker:
Boldens omkreds skal være mellem 52,5 og 54,5 cm.
F.eks. Select Talento 11.

Bolden i U8 og U9 rækker:
Boldens omkreds skal være mellem 49,5 og 51,5 cm.
F.eks. Select Talento 9.

§ 3. Spillernes antal
Et hold består af 5 spillere, hvoraf en skal være målmand, plus indtil 9 indskiftningsspillere.
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.
Der er flyvende indskiftning. Den skal foregå i udskiftningsområdet.
Spilleren, der bliver skiftet ind, må ikke indtræde på banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne.
Overtrædelse medfører gult kort til den spiller, som træder for tidligt ind på banen.
Tilsvarende gælder, hvis indskiftningen foretages uden for udskiftningsområdet.
Kampen afbrydes, hvis et hold som følge af udvisninger (rødt kort) har mindre end 3 spillere på banen.

§ 4. Spillernes udstyr
Gummisko (ikke afsmittende) og benskinner skal benyttes.
Trøjerne skal være nummererede. Nr. 1 er reserveret til målmanden.
Sidstnævnte hold skal skifte til anden farve i tilfælde af trøjelighed.

§ 5. Dommere
En Futsalkamp afvikles med 2 dommere - U15 og yngre afvikles dog som udgangspunkt kun med én dommer.

§ 6. Linjedommere
Anvendes ikke.

§ 7. Spilletid
Spilletiden til indledende stævner fastsættes af den pågældende Region.
Spilletiden til Regionsfinaler fastsættes af den pågældende Region.
Spilletiden til Jysk Mesterskab er 1 x 20 min.

Det er op til den pågældende Region om der spilles med time-out.
Såfremt der spilles med time-out, har man ret til én time-out pr. hold pr. kamp. Ønsker man time-out, afleveres time-out kortet ved tidtagerbordet. Man får time-outen ved næste spilstop, men kun hvis det er pågældende hold der er i boldbesiddelse.
Time-out er fra signalet (lyd) er givet og derfra 1 min.

§ 8. Spillets igangsættelse
Førstnævnte hold stiller op på den banehalvdel som turneringsledelsen anviser.
Modspillerne skal være minimum 3 m fra bolden, indtil den er i spil.
Bolden er i spil, når sparket er taget, og bolden klart har bevæget sig. Begyndelsessparket er retningsfrit. Den spiller der skal tage begyndelsessparket behøver ikke være på egen banehalvdel.

§ 9. Bolden i og ude af spil
Spilles bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen, genoptages spillet med et indspark til modspillerne - tages fra det sted på sidelinjen, der er nærmest på det sted, bolden ramte loftet eller lign.

§ 10. Betingelser for scoring af mål
Jf. Fodboldloven - dog kan målmand ikke score ved at kaste bolden i modspillernes mål.

§ 11. Offside
Reglen anvendes ikke.

§ 12. Utilladelig spillemåde
Der dømmes direkte frispark for de i §12 nævnte tilfælde.

Personlig straf:
Ved brug af gult kort får det ingen umiddelbare konsekvenser for spilleren.
Ved brug af rødt kort skal den udviste spiller forlade banens umiddelbare nærhed. Der må indsættes en ny spiller efter max. 2 min.

§ 13. Frispark
Der spilles med akkumulerede frispark - registreres af tidtagerbordet. Der dømmes akkumuleret straffespark fra det 6. frispark osv.
Ved frispark skal modspillerne være mindst 5 m fra bolden, indtil den er i spil.
Bolden er i spil, når sparket er taget, og bolden klart har bevæget sig.
Ved frispark i eget straffesparksfelt, skal modspillerne endvidere være uden for feltet.
Indirekte frispark til det angribende hold i straffesparksfeltet, tages på straffesparksfeltets forreste linje, tættest på det sted, hvor forseelsen blev begået.
Frispark skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor holdet er klar til at udføre det.
Overskrides de 4 sekunder, er der indirekte frispark til modspillerne.

§ 14. Straffespark
Med undtagelse af målmanden, og den spil­ler, der tager straffesparket, skal øvrige spil­lere være mindst 5 m fra straffesparks­mærket, bagved eller ved siden af dette.
Den forsvarende målmand skal forblive på mållinjen mellem målstolperne med front mod bolden, og uden at røre målstolper eller overligger, indtil sparket er taget.

§ 15. Indspark
Indkast udføres som indspark.
Der kan ikke scores direkte på indspark.
Ved indspark skal modspillerne være mindst 5 m fra bolden, indtil den er i spil.
Bolden skal ligge stille på sidelinjen, på det sted, hvor den passerede sidelinjen – overtrædes dette, er der omspark til modpartiet..
Bolden er i spil, når sparket er taget, og den klart har bevæget sig.
Indsparket skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor spilleren der tager indsparket, er klar til at sparke.
Overskrides de 4 sekunder, er der indspark til modspillerne.

§ 16. Målkast
Ved målspark - der udføres som målkast - skal modspillerne være udenfor straffesparksfeltet indtil bolden er i spil. Bolden er i spil, når den er kastet, har sluppet målmandens hånd/hænder, og klart har bevæget sig.
Kastes bolden ved målkast direkte i modspillernes mål, dømmes der målkast.
Ved målkast, eller andre tilfælde, hvor målmanden har spillet bolden på egen banehalvdel, må han ikke spille den igen, før den er spillet af en modspiller eller kommer fra en dødboldsituation.
Målkast skal tages inden 4 sekunder efter, at målmanden er klar til at sætte bolden i spil.
Målmanden må i alle tilfælde kun røre eller kontrollere bolden med hænder eller fødder på egen banehalvdel i 4 sekunder. Hvis målmanden dribler over på modspillernes banehalvdel, og nu dribler tilbage på egen banehalvdel igen, opnår han ret til 4 nye sekunder. Dette kan kun ske en gang for hver boldbesiddelse af målmanden.
Overskrides de 4 sekunder, er der indirekte frispark til modspillerne.

§ 17. Hjørnespark
Bolden placeres inden for hjørnefeltet.
Ved hjørnespark skal modspillerne være mindst 5 m fra bolden, indtil den er i spil.
Bolden er i spil, når sparket er taget, og den klart har bevæget sig.
Hjørnesparket skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor spilleren der skal sparke hjørnesparket, er klar til at tage det.
Overskrides de 4 sekunder, er der målkast til modspillerne.

Særregler for U12 og yngre rækker
Når et hold er bagud med 3 mål, må holdet sætte en ekstra spiller på banen indtil de ikke længere er bagud med 3 mål. Reglen gælder for hver 3 mål et hold måtte komme bagud.
Hurtige igangsættelser - vejledende 4 sekunder fra kontrol over bold ved åstedet (med fornemmelse for børnenes niveau og hensigten om at sætte spillet i gang - brug sund fornuft).
Der må spilles tilbage til målmanden uden at bolden har været ude af spil eller været rørt af modspiller - bolden må dog ikke samles op.

Se desuden også Futsalloven