NYUDNÆVNT GET MOVIN’ KLYNGE VIL TILKNYTTE BØRNEUDVIKLINGSTRÆNER

Billede Nr. 2 (1) Gruppebillede af deltagere til U9-U15 fælles træning ASV og Hadsund Boldklub - Foto: Frithjof Rødbro Jensen

Det var kolde, men glade og forventningsfulde piger fra ASV og Hadsund Boldklub, der lørdag d. 25. november 2023 kunne bevidne, at klyngesamarbejdet fik overrakt deres Get Movin’ banner. Det skete i forbindelse med en fælles træning for klubbernes U9-U15.

Udnævnelsen til Get Movin’ klub er kulminationen på et klubsamarbejde, der blev etableret længe inden, der var noget, der hed Get Movin’.

”Vi var gode til at samarbejde i forvejen. Om fælles træninger og sociale arrangementer mv. Med Get Movin’ er det blevet sat mere i system, og vi har skruet op for tempoet og ambitionerne”, siger Carina Lykke Wested, medlem af Samarbejdsudvalget i ASV, træner og Get Movin’ ambassadør m.m.

Klyngesamarbejdet har blandt andet som målsætning at tilknytte en Børneudviklingstræner, for at sikre den fortsatte udvikling af pigefodboldmiljøet.

”Vi vil gerne tilknytte en Børneudviklingstræner med henblik på at løfte kvaliteten i vores børnefodboldmiljø. Vedkommende skal være coach og sparringspartnere for vores børnetrænere og have særligt fokus på pigefodbolden”, fortsætter Carina Lykke Wested.

De foreløbige aktiviteter i Get Movin samarbejdet har været skolesamarbejde og fælles træninger med efterfølgende socialt arrangement. Dette har allerede resulteret i en mindre stigning i antallet af medlemmer i klubberne. Planen er, at skolesamarbejdet skal sættes i system, så der sker en støt tilgang af nye årgange i pigefodbolden.

Billede Nr. 1 (1) Karsten Elkjær (i midten) overrækker Get Movin’ banner til Carina Lykke Wested, ASV (til venstre) og René Pedersen, Hadsund Boldklub (til højre). - Foto: Frithjof Rødbro Jensen

Ligeledes skal de fælles træninger fortsætte – både af sociale og fodboldmæssige hensyn. Der arbejdes hen imod, at de fælles træninger også bliver et fællesskab for trænerne, hvor der kan videndeles og skabes relationer på tværs af årgange. René Pedersen, medlem af Ungdomsudvalget i Hadsund Boldklub og træner for U11 piger, står for den fælles træning.

”Det vigtigste for os er at understøtte pigernes lyst til at spille fodbold. De skal turde tro på egne evner og tro på, at de kan gøre en forskel på banen. Jeg synes, vi er lykkedes med at skabe denne positive indstilling, hvor pigerne både ønsker at udvikle sig som fodboldspillere og samtidig prioriterer fællesskabet omkring holdet”, siger René Pedersen.

Det indgår også i handleplanen, at der skal rekrutteres flere unge kvindelige trænere og dommere samt investeres i sociale fællesskaber omkring pigefodbolden.

”Vi vil gerne rekruttere flere unge kvindelige trænere til pigefodbolden. Vi vil gerne uddanne ungtrænere, så pigerne kan få nogle kompetente og engagerede trænere til at guide og udvikle dem. Det vil også give pigerne nye rollemodeller at se op til. Hvis vi også kan uddanne unge dommere, så vil det være helt perfekt”, slutter Carina Lykke Wested.

Get Movin’ projektet er sat til at forløbe 2023-2026, men ambitionen er at skabe rammerne for en fodboldkultur på pigesiden, der fortsætter efter det. Ambitionen er desuden hjulpet af, at Get Movin’ i Mariagerfjord Kommune også er understøttes af den lokale Velfærdsalliance. Det har indtil videre betydet ressourcer til blandt andet træneruddannelse.

Billede Nr. 3 Fælles træning - Foto: Frithjof Rødbro Jensen