IK Rosendal er DBU Børneklub

Processed B73E32D5 B6CC 4B00 9DDE 4F177FB99A33 2105FC83 880A 4489 B7D9 75334167620A Et stort antal af klubbens børn og trænere var samlet ved overrækkelsen af det synlige bevis på, at IK Rosendal er en DBU Børneklub Foto: Mona Lisa, IK Rosendal

En stor dag

IK Rosendal markerede d. 12. oktober 2023, at klubben er blevet DBU Børneklub. Som Børneklub vil IK Rosendal have særlig fokus på at skabe et trygt fodboldmiljø, hvor børnene trives og udvikler sig – både fodboldmæssigt, men også som mennesker.

Klubbens formand, Pia Poulsen, glæder sig til at begynde arbejdet, som DBU Børneklub. ”Vi har arbejdet målrettet for at opfylde forudsætningerne for at blive DBU Børneklub. Nu er vi klar til at arbejde med at efterleve DBUs Børnesyn. Første skridt bliver at involvere vores børnetrænere, da det først og fremmest er i træningsmiljøet, vi gerne vil se, at børnesynet lever.”

I IK Rosendal oplever man, at klubben er et godt sted i dag med hensyn til børnefodbold. Klubben har oplevet vækst i antal medlemmer de seneste år og har mange frivillige trænere, hjælpetrænere og holdledere involveret på de enkelte årgange.

”Vi synes, at vi har et godt børnemiljø i dag, men vi vil gerne blive endnu bedre. Vi vil gerne investere endnu mere i uddannelse af vores børnetrænere og skabe en trænerkultur, hvor man giver sparring til hinanden, samarbejder på årgange og er nysgerrig på nye træningsmetoder og viden generelt.”, siger Pia Poulsen.

Næste skridt

For at understøtte udviklingen af trænerkulturen vil IK Rosendal tilknytte en Børneudviklingstræner. Denne får primært til opgave at give sparring og inspiration til klubbens børnetrænere. Børneudviklingstræneren kan observere træning og kamp og give feed-back til trænerne. Særligt ved opstart af nye trænerteams på de yngste årgange vil Børneudviklingstræneren kunne understøtte med sparring i forhold til planlægning og gennemførelse af træning.

Pia Poulsen fremhæver Børneudviklingstræneren, som en nøgleperson i klubben: ”Børneudviklingstræneren bliver ambassadør for børnesynet og dermed en nøgleperson i klubben. Alle børnetrænere skal kunne komme til vedkommende med spørgsmål eller ønske om sparring, og de skal gerne få et svar, de kan bruge til noget på træningsbanen, til kamp eller i forhold til forældre på årgangen. Vi arbejder yderligere på at tilbyde vores trænere coaching omkring det at være børnetræner”

Forældrene skal også uddannes

Ligesom trænerne involveres og kommer til at arbejde med børnesynet på trænermøder og i træning og kamp, så vil børnenes forældre også blive involveret. ”Forældresamarbejdet er helt afgørende for, at vi kan lykkedes med at skabe et endnu bedre børnemiljø i klubben. Forældrene skal betragtes som en ressource ifølge DBUs Børnesyn, og det betyder, at vi skal afholde minimum 2 forældremøder årligt på hver årgang. Ved at være tydelige overfor forældrene med hensyn til, hvad klubben forventer af dem og samtidig, hvad de kan forvente af klubben, kommer vi forhåbentlig på forkant med de udfordringer, vi nogle gange møder.”

Som DBU Børneklub understøttes IK Rosendal af en DBU Klubrådgiver. Klubrådgiveren kan deltage på trænermøder og følger op på klubbens handleplan samt give inspiration til, hvordan klubben kan arbejde med de anbefalinger, der ligger i børneklubkonceptet.