Disciplinærsager

Disciplinærsager fordelt på sagstype

Udvisning/indberetning af spiller 90 119 118 135 107  122 114 108 103 98 66
Indberetning af træner/leder 193 203 170 249 222   201  159 173 170 126 71
Dispensationer 279 253 328 344 503  592  601 476 563 655 523
Protestsager 87 92 90 85 139   196  169 198 164 180 85
Indberetning af ulovlig spiller 52 54 47 70 94  103  105 93 88 95 46
Udeblivelse, ikke afviklede kampe mv. * 8 - - - -  - - - - -
Afbrudte kampe 22 31 38 43 43  35  42 42 32 41 22
Øvrige sager 106 77 124 111 126  94  105 135 169 100 80
Total 837 829 915 1.037 1.234  1.343 1.295 1.225 1.289  1.295 893


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

*) Opgøres ikke længere i denne kategori fra 2011