Disciplinærsager

Disciplinærsager fordelt på sagstype

Udvisning/indberetning af spiller 123 90 119 118 135 107  122 114 108 103
Indberetning af træner/leder 202 193 203 170 249 222   201  159 173 170
Dispensationer 234 279 253 328 344 503  592  601 476 563
Protestsager 78 87 92 90 85 139   196  169 198 164
Indberetning af ulovlig spiller 44 52 54 47 70 94  103  105 93 88
Udeblivelse, ikke afviklede kampe mv. * 10  8 - - - -  - - -
Afbrudte kampe 74  22 31 38 43 43  35  42 42 32
Øvrige sager 121 106 77 124 111 126  94  105 135 169
Total 886 837 829 915 1.037 1.234  1.343 1.295 1.225 1.289


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*) Opgøres ikke længere i denne kategori fra 2011