Disciplinærsager

Disciplinærsager fordelt på sagstype

Udvisning/indberetning af spiller 119 118 135 107  122 114 108 103 98 66 126
Indberetning af træner/leder 203 170 249 222   201  159 173 170 126 71 115
Dispensationer 253 328 344 503  592  601 476 563 655 523 419
Protestsager 92 90 85 139   196  169 198 164 180 85 164
Indberetning af ulovlig spiller 54 47 70 94  103  105 93 88 95 46 72
Afbrudte kampe 31 38 43 43  35  42 42 32 41 22 32
Øvrige sager 77 124 111 126  94  105 135 169 100 80 102
Total 829 915 1.037 1.234  1.343 1.295 1.225 1.289  1.295 893 1030


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021