Formænd gennem tiden

W.H. MAZANTI    Formand fra 1895 til 1917

DBU Jylland’s første formand, W.H. Mazanti, Fredericia, var også unionens egentlige stifter og organisator. 
Fra sine første ungdomsår deltog han i cricketspillet i Jylland, og han overværede flere gange de årlige kampe mod København, hvor jyderne gang på gang fik store klø.

Han erkendte, at de jyske klubber skulle samles i en organisation, der kunne samle trådene og lægge planer for arbejdet, hvis der skulle skabes fremgang for det jyske boldspil.
Derfor indkaldte han til det stiftende møde i Århus d. 1. december 1895. 
Her viste det sig hurtigt, at manden der havde taget initiativ til stiftelsen af DBU Jylland også var manden, der ville formå at føre arbejdet videre.

Mazanti rejste rundt i Jylland og talte DBU Jylland’s sag, og overalt hvor han kom frem, vandt han stor sympati. Mazanti var en udpræget ledersklikkelse. Ikke blot af statur, men også i kraft af sin veltalenhed. 
Han vil også blive husket som en mand med et stort overblik, en evne til at gyde olie på vandene og bøje meninger mod hinanden.

Efter 22 år som formand blev Mazanti i 1917 forflyttet til Næstved som postmester. 
Det var derfor med vemod, at han tog afsked med DBU Jylland, der hædrede ham ved at udnævne ham til æresmedlem. D. 10. juni 1937 afgik Mazanti ved døden.

 


 

LAURITZ NIELSEN    Formand fra 1917 til 1926

Ved Mazantis afgang overtog den hidtidige næstformand, overretssagfører Lauritz Nielsen fra Horsens, hvervet som formand. 
Ved sin tiltræden udtalte han, at det ville blive svært at overtage hvervet efter Mazanti, hvis popularitet og respekt netop havde været en af unionens absolutte styrker.

Under Lauritz Nielsens formandskab fortsatte DBU Jylland sin vækst, og advokaten fra Horsens styrede unionen med stor dygtighed og smidighed.
Hans formandsperiode sluttede brat i begyndelsen af 1926, da han valgte at træde tilbage af private årsager.

 


 

HANS GOSSMANN    Formand fra 1926 til 1939

Lauritz Nielsen efterfølges af repræsentant, Hans Gossmann, Århus, der har siddet i DBU Jylland’s bestyrelse siden 1912 – de sidste otte år som næstformand. 
Gossmann er således ikke ukendt med det arbejde, han går ind til. Udover sin erfaring som både klubleder, bestyrelsesmedlem og turneringsleder i DBU Jylland har han også en fortid som aktiv fodboldspiller i både Kolding, København, Vejle og Århus.

I årene efter hans tiltrædelse vokser DBU Jylland med ekspresfart. Hvert år stiger antallet af medlemsklubber, og gang på gang sprænges rammerne for turneringerne.
Gossmann er også stifteren af DBU Jylland’s første ungdomsturnering – juniorturneringen i 1914, der har deltagelse af seks hold. 
En turnering som han personligt administrerer gennem en årrække.

Selv om unionen får oprettet et fast kontor med Johannes Høiriis som turneringsleder, stilles der år efter år større og større krav til formanden. 
Hele tiden skal der skabes rammer for den store aktivitetsstigning i jysk fodbold. I
1939 vælger Hans Gossmann – til stor beklagelse for mange – at træde tilbage.

 


 

NIELS MADSEN    Formand fra 1939 til 1955

Gossmanns afløser på formandsposten bliver Niels Madsen, Aalborg. Han blev som repræsentant for AaB valgt ind i DBU Jylland's bestyrelse i 1922. 
Han var en stærk leder, der gennem mange år havde udført et stort og dygtigt arbejde for sin klub. 
På den baggrund var der nogle klubledere, der fandt ham for ensidig til at være medlem af unionsbestyrelsen, men disse betænkeligheder bliver hurtigt gjort til skamme.

I 1937 bliver han næstformand, da baron Holger Rosenkrantz trækker sig fra denne post – og ved Hans Gossmanns fratræden to år senere - overtager han den øverste post i unionsbestyrelsen. 
Efter 36 års virke i DBU Jylland vælger han at nedlægge sit hverv i 1955 med den begrundelse, at tiden er inde for nye kræfter til at tage over.

 


 

JOHANNES HØIRIIS    Formand fra 1955 til 1958

Ved Niels Madsens fratræden indstiller en samlet bestyrelse til delegeretforsamlingen, at unionens eneste ansatte, sekretær, Johannes Høiriis, Århus, vælges som ny leder af DBU Jylland. 
Hans formandsperiode bliver dog den hidtil korteste i DBU Jylland’s historie. Allerede i december 1958 afgår han ved døden 66 år gammel, og derved mister jysk fodbold en af sine mest centrale skikkelser.

Formænd og bestyrelser er kommet og gået, men unionens midtpunkt var gennem 40 år Johannes Høiriis. 
Han blev indvalgt i DBU Jylland’s bestyrelse i 1920. 
Her sad han indtil 1925, da han i stedet overtog hvervet som unionens sekretær. En post som han varetog indtil formandsvalget i 1955.

Johannes Høiriis vil i DBU Jylland's historie altid stå som pionéren og organisatoren, der byggede en fodboldturnering op fra ca. 100 deltagende hold til over 2000 hold. 
Han var også foregangsmanden i arbejdet med at opbygge en stor og dygtig dommerstab i Jylland, ligesom han var Jyllands ekspert i love og regler. 
Når Høiriis talte på delegeretmødet, blev der lyttet. Også arbejdet med at dygtiggøre klubbernes ungdomsledere havde hans helt store interesse.

Ved hans død valgte familien og DBU Jylland’s bestyrelse at oprette Johannes Høiriis Mindefond. En fond som også den dag i dag tilgodeser uheldige jyske ungdomsspillere med en god fodboldoplevelse.

 


 

A. DAHL ENGELBRECHTSEN    Formand fra 1959 til 1978

Johannes Høiriis’ pludselige død skaber en smule uro omkring den politiske arvtager. 
Næstformand, Jens Thygesen, Kolding, konstitueres på posten og opstilles af bestyrelsen på det efterfølgende delegeretmøde, men delegeretforsamlingen ønsker i stedet hans bestyrelseskollega, Dahl Engelbrechtsen, som ny formand.

Ved den skriftlige afstemning får Dahl Engelbrechtsen 115 stemmer, mens Jens Thygesen får 105 stemmer.
Kampvalget – og den lidt usikre start - får dog ingen betydning for Dahl Engelbrechtsens fremtidige virke som formand. Tværtimod.

Nordjyden markerer sig som en slagkraftig formand – og en af århundredets helt store profiler i både jysk og dansk fodbold. 
Han var gennem 16 år formand for AaB, han sad i DBU Jylland’s bestyrelse fra 1956 til 1978. Heraf de 19 år som formand.
Han sad i DBU’s bestyrelse fra 1959 til 1977 – heraf de sidste år som DBU Jylland’s næstformand – og ved Ebbe Schwarts død i efteråret 1964 fungerede han i et halvt år som konstitueret formand for DBU.

Også internationalt var han engageret – bl.a. som vicepræsident for UEFA.

Dahl Engelbrechtsen blev betegnet som en stærk og initiativ personlighed, og det blev sagt om ham, at det udelukkende var hans egen beskedenhed og tilbageholdenhed, der gjorde, at han ikke indtog endnu højere poster i det fodboldpolitiske system.

Dahl Engelbrechtsen afgik ved døden d. 25. marts 1994.

 


 

HANS ERIK JENSEN    Formand fra 1978 til 1990

Hans Erik Vangsøe Jensen blev født d. 15. november 1928 og blev allerede i en alder af otte år medlem af den klub, som han skulle komme til at præge gennem hele sit liv: Randers Freja. 

Som seniorspiller blev Hans Erik Jensen noteret for over 100 førsteholdskampe for Randers Freja. 

I 1960 blev han ansat på Frejas klubkontor og frem til 1970 beklædte han forskellige lederposter i klubben. Bl.a. som formand for fodboldafdelingen og som hovedformand, indtil han valgte at koncentrere sit fodboldarbejde om DBU Jylland.

Allerede i 1966 var Hans Erik Jensen valgt ind i DBU Jylland’s bestyrelse, og efter 12 år som menigt bestyrelsesmedlem blev han formand i 1978. Også på denne post blev han siddende i 12 år.

I DBU Jylland skrev han sig ind i historien ved at være primus motor i den succesfulde opdeling af DBU Jylland i fire regioner. 
En decentralisering, som har mangedoblet antallet af ledere og hold i unionen – og som har medført en markant aktivitetsstigning over hele Jylland.

I 1990 forlod Hans Erik Jensen formandsposten i DBU Jylland til fordel for en kortvarig og turbulent periode som formand for DBU. 
Allerede året efter trådte Hans Erik Jensen tilbage efter et dramatisk repræsentantskabsmøde. 

Samme år – 1991 – blev ringen for Hans Erik Jensens fodboldvirke sluttet, da han blev valgt som ny formand for den professionelle afdeling i barndomsklubben Randers Freja.

Hans Erik Jensens indsats i DBU Jylland aftvang den dybeste respekt hos alle. Hans trofasthed og loyalitet over for de opgaver, som han påtog sig, var legendarisk. 

Hans altid noble og værdige optræden krydret med en jysk lune gjorde ham meget afholdt af alle, han kom i berøring med. 

Hans Erik Jensen afgik ved døden d. 30. august 1996. Han blev 67 år.

 


 

BENNY HANSEN    Formand fra 1990 til 2009

Privat: Født 1938, opvokset og bosat i Glejbjerg, gift med fru Birthe, to børn: Jan og Berit. Uddannet murer, ansat som serviceleder på Åstrup skole i Holsted Kommune.

Fodboldpolitisk forløb: Aktiv spiller i Glejbjerg SF fra 1946 til 1982, medlem af bestyrelsen i Glejbjerg SF siden 1956, formand for Glejbjerg SF siden 1963, indvalgt i Region 4’s bestyrelse i 1977 som næstformand, indvalgt i DBU Jylland’s bestyrelse i 1980, formand for DBU Jylland i 1990, medlem af DBU’s bestyrelse i 1990, formand for FLU i 1998, medlem af DBU’s forretningsudvalg i 2001.

Lederposter: Formand for DBU Jylland, formand for FLU, medlem af DBU’s bestyrelse, medlem af DBU’s forretningsudvalg, formand for DBU’s børne- & ungdomsudvalg, medlem af Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse, formand og kampfordeler i Glejbjerg SF.

 


 

BENT CLAUSEN    Formand fra 2009

Privat: Født 1959. Bosat i Haderslev med sin kone Else og parrets tre børn (en pige og to drenge). Oprindeligt bank-uddannet. Leder af den internationale sportsrejse-arrangør Euro-Sportrings afdeling i Danmark. 

Tidligere ungdomstræner, formand, næstformand, og medlem af bestyrelsen (1982-2011) i Haderslev FK. 

Udviklingsforløb i DBU Jylland: Frivillig leder i DBU Jylland siden 1982. Medlem af Region 4’s bestyrelse i november 1990. Formand for Region 4 i november 1994. Næstformand for DBU Jylland i januar 2002. Formand for DBU Jylland i januar 2009. 

Har bl.a. været formand for DBU’s styregruppe for Holdninger & Handlinger.

Sidder bl.a. p.t. som formand for DBU's uddannelsesgruppe og er medlem af DBU’s bestyrelse og FU, DBU’s breddeudvalg og professionelle udvalg. Medlem af bestyrelsen i Danmarks Idræts-Forbund. 

(Opdateret den 17. september 2012)