Fodbold er medicin - brug den!

Spil fodbold – og forebyg folkesygdomme som hjerte-karlidelser og type 2 sukkersyge.

Fcprostata18 Tilpresse foto: Center for Holdspil & Sundhed


På Changs baner i Aalborg løber en gruppe mænd rundt på ‘FC Prostata’-holdet, som er et motionsfodbold-tilbud for mænd med prostatakræft. Mændene hygger sig, men får samtidig glæde af de fysiske og psykiske fordele, som fodboldtræningen giver, og som er særligt vigtig, når man når op i alderen.


Holdet er nyt, men allerede i løbet af få måneder er der 10-15 trofaste spillere. Andre steder i landet, fx i Frederikssund IK, er det både mænd og kvinder, som mødes pga. udfordringer med fx hjerte-kar-lidelser og svage knogler. Men som oplever de samme fordele som i FC Prostata.

Det er selvfølgelig langt hen ad vejen både trænernes og klubbernes fortjeneste, da deres engagement tiltrækker og smitter af på spillerne. Men succesen skyldes også, at fodbolden skaber et meningsfuldt motionsfællesskab.

Motion og fællesskab på recept
I efteråret lancerede regeringen initiativet ’motion og fællesskab på recept’ og afsatte over 23 mio. over de næste tre år. Initiativet handler både om at give udsatte danskere bedre sundhed, men også om at styrke idrætsfællesskaber. Motion på recept er ikke et nyt fænomen, og det er udfordringerne i forhold til denne alternative receptudskrivning heller ikke: Hvis en kommune fx ‘ordinerer’ 12 ugers motion til borgere i risikogruppen, kræver det sin mand/kvinde først at møde op og derefter fortsætte den gode motion efter forløbet. Alene.

Fællesskaber er et afgørende fundament for at skabe varige og gode motionsvaner. Her kan fodbold være svaret. Fodbold er en unik kombination af styrketræning, konditionstræning og holdspil. Med den netop afholdte konference ‘Football is Medicine’ tydeliggøres, hvorfor fodbolden er en oplagt løsning, når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse, og hvorfor netop fodbold er en udmærket substitut for medicin. Forskningen viser kort fortalt, at fodbold både forbedrer konditallet, kan sænke blodtrykket og kan give et fald i risikoen for hjerte-kar-sygdomme på 50%, efter få måneders træning på fodboldbanen.

Hjælp til rekruttering til varige motionstilbud
Tilbage FC Prostata. På Aalborg Sygehus sidder sygeplejerske Kirsten Steffensen, som har en mission i forhold til prostatakræft-patienterne på onkologisk afdeling: Hun ønsker med god grund, at de skal finde varige motionstilbud, efter de er udskrevet fra afdelingen. Og hun mener, fodbold kan være svaret.

Forskning har vist, at FC Prostata gør en betydelig forskel i forhold til fastholdelse, hovedparten af spillerne bliver hængende, og det er ikke alene godt i forhold til deres sundhed og sygdom, men også for livskvaliteten i resten af deres liv.

Enmandshære kan ikke alene
Uden det positive samarbejde mellem hospital og klub havde holdet i Nordjylland ikke opnået samme succes. På sygehuset har man taget forskningsresultaterne til sig og følger tilmed patienterne ud på grønsværen for at præsentere dem for et tilbud, som skiller sig ud fra de mere individualiserede forløb ved maskiner og vægte i motionscentre. Og det er altså noget, der batter.

Knopskud rundt omkring i landet med engagerede medarbejdere, som sygeplejersken på Aalborg Sygehus, gør det dog ikke alene. En systematisk indsats i samarbejdet mellem kommune, behandlingssted og klub kan sikre mange flere danskere sundhed og forebyggelse, hvad enten udfordringen er diabetes, KOL, prostatakræft eller hjerte-karsygdomme.

Holistisk tilgang for alle danskere
Og vi står ikke på bare bund. Eksempelvis arbejder Komiteen for Sundhedsoplysning for at udbrede tiltag med motionsfodbold, mange kommuner er innovative og godt i gang, og derudover kan fonde og virksomheder også se idéen i motion på recept. Det er sund fornuft og resultaterne er win-win for alle.

Helt aktuelt er DBU, Hjerteforeningen og SDU gået sammen om at udvikle skræddersyede Fodbold Fitness-tilbud med ’Fodbold for Hjertet’. Det skal udbredes til hele landet og kan kun blive en realitet, fordi TrygFonden støtter projektet.

Men vi skal endnu længere med en holistisk indsats i hele Danmark for borgere, som har særlig brug for et skub på vejen til at få mere motion ind i deres liv. Det er vejen frem. Men det kræver, at der bliver lyttet til forskningsresultaterne, som viser, vi tror på, at fodbold er medicin - og vi tør bruge den!


 Af Peter Krustrup, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, og Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU Jylland