Økonomi - og sund fornuft

Det har aldrig været vigtigere at have en stabil og dygtig kasserer eller økonomiansvarlig i klubben, skriver DBU Jyllands formand, Bent Clausen, i denne kommentar.

 

Det har aldrig været vigtigere at have en stabil og dygtig kasserer eller økonomiansvarlig i klubben. Det kan nemlig gå helt galt, hvis der ikke er styr på økonomi og overholdelse af regler. Ja, i værste tilfælde kan klubbens eksistens være på spil. Og konsekvenserne kan være store: hvis man ikke kan svare enhver sit og går neden om og hjem, starter en ny klub som udgangspunkt helt forfra i Serie 6 og laveste ungdomsrækker. Vores turneringsafdeling hjælper naturligvis klubberne med rådgivning i hver enkelt tilfælde.

Undersøgelser viser, at det specielt er formands- og kassererposterne, der er svære at besætte. Det hænger nok sammen med, at det kan være særligt tidskrævende og ansvarsfulde poster. Derfor kan nogle af opgaverne uddelegeres til flere personer, f.eks. kontingentopkrævning. Der er også klubber, der har fine aftaler med det lokale revisionsfirma.

I DBU Jylland mener vi, at det skal være nemt at være kasserer eller økonomiansvarlig. Derfor understøtter og hjælper vi klubberne med værktøjer, f.eks. til kontingentopkrævning. Og vi har netop afsat ekstra ressourcer til dette vigtige område. Spørg endelig om hjælp!

Vi ser også klubber i lokalområderne gå sammen om at administrere og dermed få stordriftsfordele. 

Nogle klubber kan være under pres for at satse på sportsligt gode resultater. Det kan være internt i klubben, men også fra omgivelserne og måske på grund af stolte traditioner. Mit råd er: Vær forsigtig med at satse - økonomien skal kunne følge med.

Breddefodbold er amatørfodbold, og vi skal undgå at blive en kopi af professionel fodbold, hvor der stilles helt andre krav, og hvor der er helt andre forventninger..

Vi råder altid til at overholde alle regler. 

Engang imellem sker det desværre, at der er en kasserer, der løber med kassen. Opstil derfor altid kontrolforanstaltninger - det er ikke mistillid, men sund fornuft. Og bedre at gøre på forkant, for bagefter er det måske for sent.

Så kontakt os gerne for rådgivning, hjælp og støtte. Det er sund fornuft.

 

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

 

22. september 2017