Det gode omklædningsrum

Man kan komme mange misforståelser i forkøbet blandt både spillere, trænere og forældre, når man som klub tager afsæt i fælles værdier omkring bl.a. trænings- og kampmiljøer, skriver DBU Jyllands formand, Bent Clausen, i dette debatindlæg.

 

Man ser det ofte: Når et hold tydeligvis trives, spiller godt, vinder kampe og måske også gør det bedre, end det forventes, er forklaringen ofte et godt omklædningsrum baseret på fællesskab og nogle gode og klare værdier.

Et yndet benyttet eksempel er Superligaholdet fra SønderjyskE, hvor trænere, spillere og ledere italesætter det gode omklædningsrum og de værdier, som klubben er funderet på:

 

  • Hårdt arbejde - vi ved, hvor vi kommer fra.
  • Sammenhold - altid med "holdet" i centrum.
  • Ydmyghed - altid en ydmyg tilgang til tingene.
  • Ansvarlighed - vi tager vare på hinanden.

 

Og der er andre gode eksempler.

Men er det så kun elitehold, der kan ha' glæde af at beskrive de bærende værdier? 

Nej, tværtimod. Alle fodboldklubber bør beskrive sine værdier uanset placering og størrelse. Der undgås mange misforståelser blandt trænere, spillere, klubledere og fodboldforældre, når der i dagligdagene opereres med afsæt i fælles værdier til træningsmiljøer, kampmiljøer, klubmiljøer herunder træner- og forældremiljøer. 

Værdier kan være med til at sikre, at alle oplever sig velkomne trods forskellige interessegrader, kompetencer, synspunkter og vores menneskelige forskelligheder.

Når klubben har beskrevet sine værdier - i en demokratisk og medinddragelse proces - er det meget nemmere for de enkelte hold i lubben at arbejde videre hermed. Hvis vel at mærke værdierne er implementeret og handlingsangivende og løbende afstemmes med nye trænere, ledere, spillere og forældre. 

Denne tydelighed i værdier kan også gøre, at klubben står meget stærkt i lokalsamfundet og er af stor værdi for mange. Ja, man risikerer endda, at spillere, trænere, ledere og forældre bliver hængende i meget længere tid i klubben!

Klubben og de enkelte hold bør også ha' én eller flere målsætninger pr. halvsæson. 

Eksempelvis:

 

  • Vi samler mere på medlemmer, end på points (f.eks. hos de mindste).
  • Vi ønsker X antal nye medlemmer i forhold til vores demografi, og det indretter vi klub, træning og trivslen efter.
  • Lige vilkår for piger og drenge. Alle er lige vigtige uanset køn, niveau og alder.
  • Trivslen i højsædet.
  • Fællesbad og -omklædning efter træning og kamp styrker sammenholdet.
  • Vi ønsker at spillerne udvikler sig ikke blot som spillere, men også socialt og oplever at foreningslivet i Danmark er et godt sted at være.

 

Det behøver altså ikke være resultatmæssige målsætninger. Efter min opfattelse bør man i stedet sætte personlig udvikling og holdets udvikling foran resultatmæssige mål.

Mange klubber har allerede været i gang og har opnået glimrende resultater - på og uden for banen - hen over årene. Med god træning og trivsel til alle, følger resultaterne som oftest med - både fodboldmæssigt og socialt. Dannelse tager tid, men det er livsvigtig mission, som fodboldklubberne i den grad bidrager med!

Skal man så som klub selv stå med dette vigtige arbejde? Det behøver man ikke.

DBU Jyllands dygtige klubrådgivere er klar til at hjælpe med dit lokalsamfunds klub i centrum. De har stor erfaring med plads til individuelle hensyn og er altid klar på en klubopringning og et klubbesøg.

God fornøjelse og held og lykke med klubbens værdier, det gode omklædningsrum, med at vinde kampe, spille godt og fastholde og tiltrække nye spillere.

 

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

 

11. september 2017