Afgørelsens time

Dispensationer til børn og unge bliver et vigtigt tema på de kommende årsmøder i regionerne. Derfor handler det om at være til stede, hvis man klub ønsker indflydelse på, hvordan fremtidens regler skal se ud.

 

Ida går i 3. klasse, men er en årgang for gammel i forhold til sine klassekammerater og dermed også, når hun går til fodbold nede i klubben.

Frederik spiller egentlig på U13-holdet, men hjælper også til på U14-holdet af og til, når de har svært ved at stille hold.

I dag findes der under DBU Jylland en masse regler, der på eller anden måde skal tage højde for, at børn kan spille fodboldkampe, selv om de er ældre end deres holdkammerater. Og for at klubber kan stille hold, når det kniber med mængden af børn og unge i en bestemt årgang.

Men er vores nuværende dispensations-regler gode nok? Er de tidssvarende i forhold til klubbernes udfordringer? Og er de overhovedet til at forstå?

Det har en arbejdsgruppe med deltagelse af klubrepræsentanter og repræsentanter fra DBU Jylland det seneste halve brugt rigtig meget tid på at se nærmere på. Helt præcist har gruppen gravet sig ned i områderne: dispensationer, fleksibilitetsreglen og indrangering.

I oktober har vi præsenteret gruppens tanker på fire debatmøder rundt omkring i Jylland. Først og fremmest for at få klubbernes umiddelbare vurdering af retningen og de helt grundlæggende principper, der ligger bag gruppens konklusioner.

På baggrund af den feedback som vi har fået på klubmøderne, er vi klar til at tage næste skridt. Det er de regionale årsmøder i november, hvor vi vil fremlægge konkrete forslag til en reformering af de tre områder. 

Vi ved af erfaring, at i særdeleshed dispensations-området er noget, som optager rigtig mange klubber – både ledere, trænere og forældre. Derfor handler det i høj grad om at melde sig på banen, hvis I ønsker indflydelse på det fremdige udseende af disse vigtige områder.

Den demokratiske proces sparkes for alvor i gang på årsmøderne, hvor der også er andre spændende forslag, der skal tages stilling til. Og det er som altid de jyske klubber, som bestemmer, hvordan reglerne skal se ud. Derfor håber jeg, at rigtig mange klubber er klar til at bruge deres demokratiske ret – og at vi ses til årsmøde i enten Aalborg, Aulum, Brædstrup eller Ribe.

Hold øje med vores hjemmeside mandag. Her offentliggøres alle forslag.

 

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

 

28. oktober 2016