Sæt X ved fodbolden

Tirsdag den 19. november 2013 er der kommunalvalg i Danmark. Her afgør vælgerne, hvem der skal lede kommunerne i de næste fire år.

 

Og det er bestemt ikke uvæsentligt, hvordan krydsene bliver sat i stemmeboksene. For faktisk har kommunerne ansvaret for knap halvdelen af samtlige offentlige midler, og det er også kommunerne, der skal sikre rammerne for det frivillige foreningsliv.

I oktober-nummeret af JYSK fodbold sætter vi fokus på de vilkår, som de 42 jyske kommuner sætter for breddefodbolden og de 925 jyske fodboldklubber.

Årets Jyske Fodboldkommune

Temaet bygger på en analyse af bl.a. tilskudsordninger og faciliteter i de enkelte jyske kommuner. Samtidig har vi undersøgt, hvor mange aktive fodboldspillere der findes i den enkelte kommune i forhold til befolkningsgrundlaget, ligesom vi har bedt de jyske fodboldformænd vurdere deres samarbejde med kommunerne.

De mange data præsenteres bl.a. i form af ranglister, og vi håber, at denne oplistning kan være inspiration til en debat om forholdene i de enkelte kommuner. Det er sådan, ranglisten er tænkt.

Det er min erfaring og oplevelse, at alle kommuner gerne vil foreningslivet, og mange kommuner gør også i dag et godt stykke arbejde for at understøtte vores klubber.

Men vi må bare samtidig konstatere, at der rent faktisk er stor forskel på de vilkår og prioriteringer, som findes rundt omkring i kommunerne. F.eks. i forhold til de faciliteter, som stilles til rådighed for de aktive. 

Foreningsliv skal prioriteres politisk

Hvis man som kommune ønsker et velfungerende foreningsliv forudsætter det grundlæggende, at man politisk prioriterer de frivillige ledere og respekterer deres bevæggrunde for at arbejde frivilligt.

Og det er vigtigst at understrege: Breddefodbolden og foreningslivet skal ikke stå med hatten i hånden, når det gælder kommunale prioriteringer og bevillinger. De frivillige ledere i foreningerne løser en væsentlig opgave, som vi som samfund ikke kan undvære.

Derfor er foreningslivet en værdifuld samarbejdspartner for kommunen – ikke mindst i disse svære økonomiske tider, hvor kommunalpolitikerne er nødt til at finde nye veje og løsninger for at skabe lokal udvikling.

Vi håber, at du som læser vil bruge vores analyser til at vurdere, hvad der er bedst for foreningslivet i din kommune. Og i sidste ende tage fodboldens og foreningslivets vilkår med i dine overvejelser, når du sætter dit X den 19. november.

 

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

 

4. november 2013