En indsats der åbner nye døre

Livescore fra breddekampe, nye klubværktøjer til trænere samt elektroniske holdkort og spillercertifikater. Det er blot nogle af de helt nye digitale muligheder, der for alvor kan rykke breddefodbolden i en positiv retning, når alle fodboldspillere i Danmark er registreret elektronisk.

 

Farvel til spillercertifikater, der ligger i papirform forskellige steder.
Farvel til at skulle køre rundt og hente spillercertifikater dagen før første turneringskamp.

Goddag til at få spillercertifikater tilsendt elektronisk fra en anden klub.
Goddag til at oprette og opdatere holdkort elektronisk.
Goddag til nemt at udsende sms og e-mail til spillere og forældre.
Goddag til live-opdatering fra breddekampe.

Sådan lyder blot nogle af gevinsterne ved den netop igangsatte proces, der skal sikre, at alle danske fodboldspillere registreres i fodboldens eget IT-værktøj, KlubOffice.

Gevinst på den lange bane

Her og nu giver det selvfølgelig klubberne en praktisk administrativ opgave – også i min egen forening, hvor vi har næsten 1000 aktive fodboldspillere. Men hensigten med initiativet er netop at lette hverdagen for de frivillige ledere i fodboldklubberne, og det vil dette initiativ i høj grad gøre på den korte, den lidt længere og den lange bane.

Dertil kommer, at det også bliver sjovere og lettere at være træner, spiller og forælder.

Helt konkret vil spillerregistreringen bl.a. give følgende afkast:

  • Kampklar - et nyt klubværktøj til trænere og holdledere, som bl.a. kan hjælpe med til at håndtere praktiske opgaver, ligesom det kan bruges i kommunikationen med spillere og forældre. Du kan se meget mere om KampKlar her.
  • Elektroniske holdkort bliver sat i spil til sæsonstart 2014, hvor man fra Kampklar kan overføre sit hold direkte til holdkortet, som også automatisk bliver overført til hjemmesiden. 
  • Elektroniske spillercertifikater giver mulighed for at kunne håndtere en spillerflytning med en enkel overflytning via KlubOffice, som godkendes af begge involverede klubber. Det giver også en bonusmulighed for automatisk at kunne modtage kompensationer, hvis en spiller skulle gå hen og blive professionel, fordi spillerens fodboldliv er kortlagt digitalt.
  • Livescore fra breddekampe er en måde at involvere hele klubben, forældre, kammerater og en masse eksterne interessenter i f.eks. den lokale Serie 4-kamp eller måske U14-drengekampen. Kort sagt bliver det muligt via Fodbold-app’en at indberette scoringer og advarsler, ligesom man kan kommentere på de aktuelle hændelser i kampen og uploade kampfotos og desuden forbinde til Facebook.

Omkring 600 danske fodboldklubber bruger allerede nu KlubOffice som administrationsværktøj i hverdagen.

Online hjælp og vejledning

Men der er naturligvis også taget højde for at gøre registreringen så enkel som overhovedet muligt for de resterende omkring 1000 danske fodboldklubber, som i forvejen ikke bruger KlubOffice til medlemsregistrering.

Så hvis man som klub i forvejen har styr på sine spillerdata, er der skitseret en række enkle arbejdsgange, der med en simpel eksport til Excel og en import til KlubOffice gør det meste af arbejdet.

På vores hjemmeside – www.dbujylland.dk/spillerregistrering - er der lavet et udførligt afsnit med hjælpevideoer, manualer og tips til registreringen. Og der er naturligvis også support-muligheder, hvis man får behov for assistance og vejledning. For vi vil hjælpe foreningerne i al den udstrækning, som vi kan.

Jeg vil i øvrigt også varmt anbefale den video, der er placeret under kapitlet ”Nye værktøjer til dig og klubben”. Den er efter min opfattelse lidt af en ”øjen-åbner” og giver masser af motivation til at få sine spillere registreret via KlubOffice.

Forventninger til fremtidens ledere

Helt overordnet synes jeg, at det er vigtigt, at vi i fodboldens verden tør gå forrest og skabe udvikling. Det forventes af os og af fremtidens ledere. Og jeg er sikker på, at dette initiativ er et vigtigt skridt i denne retning.

Indsatsen med at registrere spillere vil betale sig mange gange tilbage i form af nye hjælpeværktøjer, der kan lette det frivillige arbejde og gøre det sjovere at være medlem af en fodboldklub. Kort sagt: En indsats, der åbner nye døre.

 

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

 

7. juni 2013