Børneattester - kommet for at blive

Seksuelle krænkelser af børn og unge er en alvorlig sag. Derfor er det også lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle ledere og trænere, der har med børn under 15 år at gøre.

 

Desværre og heldigvis er børneattesterne kommet for at blive.

Desværre – fordi der stadig er voksne, der krænker børn og unge.

Heldigvis – fordi vi på den måde kan hjælpe hinanden med at undgå disse sager mest muligt.

Én sag er nemlig én for meget. Og derfor bakker DBU Jylland op om børneattesterne.

Over 250.000 attester årligt

At gøre livet nemmere for de mange frivillige er samtidig en højt prioriteret opgave i DBU Jylland. Derfor har vi også til Kulturministeriet for et års tid siden indsendt et konkret forslag om at gøre indsendelse af børneattester elektroniske. Indtil nu har vi ikke modtaget svar. Vi har rykket ministeriet for svar. Og vi agter at følge op på den sag i den kommende tid.

Loven om børneattester blev revideret en smule i foråret 2012. Tal fra lovforslaget viser, at der hvert år til Rigspolitiet indsendes over 250.000 attester. Det er altså mange, så jeg gentager lige: 250.000! En hurtig opgørelse på baggrund af lovforslagets egne beregninger viser, at indsatsen vurderes til en pris på ca. 23 mio. kr. og 41 årsværk. Det må kunne gøres billigere og mere smidigt.

Stort arbejde at sende attesterne ind

I dag skal man udfylde en formular. Printe den ud. Skrive formularen under. Aflevere den til klubben, som så fremsender pr. almindelig post til Rigspolitiet. Og efter tjek sender Rigspolitiet OK til klubben. Det er et stort arbejde for alle involverede at sørge for, at børneattesten bliver sendt ind. Spørg bare lederne i de jyske fodboldklubber. Jeg har spurgt en del. Og de er enige: det er både bøvlet og tidskrævende. De gør det gerne, men naturligvis vil disse ledere, der har rigeligt mange gøremål, tage imod med kyshånd, hvis proceduren gøres nemmere, smidigere og mindre tidskrævende.

Det er faktisk en win-win situation, for der kan spares både tid og penge for alle parter. Og både den sparede tid og de sparede penge kan så bruges på noget fornuftigt.

Forslaget blev indsendt til Kulturministeriet i forbindelse med ministeriets kampagen ”Mindre bøvl, tak”. Det er meget positivt, at Kulturministeriet vil lytte til græsrødderne. Men det forpligter også. I det mindste kunne man fremsende et svar på vores henvendelse. Men vi giver ikke så let op. Vi spørger igen, for børneattesterne er kommet for at blive.

 

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

 

23. oktober 2012