Arbejdsbeskrivelse

Formand Bent Clausen

 • Sikre at de på delegeretmøde trufne beslutninger føres ud i livet
 • Sikre at bestyrelsen og FU arbejder efter de vedtagne politikker, målsætninger, handlingsplaner, årsplaner og forretningsordener
 • Udarbejde indstilling til bestyrelsen med forslag til udvalgssammensætning (centrale udvalg), herunder fordeling af formandsposter (udvalg)
 • Mødeledelse
 • Skabe et godt og konstruktivt arbejdsklima i bestyrelsen og FU
 • Orientering til bestyrelsen om relevante forhold fra DBU's og DIF's bestyrelse
 • Årlig samtale mellem formanden/sekretærerne (FU og bestyrelsen)
 • Årlig samtale med øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Mundtlig og skriftlig beretning til delegeretmøde i samarbejde med bestyrelsens sekretær (informationschefen): Sekretær laver oplæg til indhold og beretningen færdiggøres i et samarbejde
 • Ansvarlig for dagsorden til bestyrelsen og FU
 • Repræsentative formål - DBU Jyllands ansigt udadtil, herunder bl.a. overrække nåle, gaver m.v.

 

Som bestyrelsesmedlem i DBU og FLU

 • Sikre at de af DBU vedtagne politikker og beslutninger, som har relation til DBU Jylland, implementeres i DBU Jylland
 • Sikre at de af DBU Jyllands bestyrelse vedtagne beslutninger, som har relation til DBU fremføres i DBU's bestyrelse
 • Sikre at de af DBU Jyllands bestyrelse vedtagne beslutninger, som har relation til FLU fremføres i FLU's bestyrelse