Bestyrelse

DBU Jyllands bestyrelse vælges af delegeretmødet og er således den øverste politiske ledelse i DBU Jylland mellem delegeretmøderne. Du kan kontakte bestyrelsens medlemmer her:

 

DBU Jylland Bestyrelse

Formand

Bent Clausen
4028 3746

Medlem

Claus Warming
2781 5248

Medlem

Hans Mogensen
86 41 86 31

Medlem

Jens Christian Hansen
24435058

Medlem

Johanne Louise Møller Berg
2287 9422

Medlem

Kristian Nørgaard Thomsen
2346 0375

Medlem

Lars Olesen
3069 7907

Sekretær

Mads D. Larsen
2042 4314

Næstformand

Ole Ladefoged
2441 8156

Sekretær

Ove Lyhne
8939 9955

Medlem

Peter Tornbo
9781 0779